De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

EZ organiseert meeting over besluit Vakbekwaamheidscriteria, Beoordelingscommissie en Beroepenregister

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) organiseert een publieke consultatie ter uitvoering van het besluit Vakbekwaamheidscriteria, Beoordelingscommissie en Beroepenregister. Voor belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de hearing via zoom. De meeting zal plaatsvinden op donderdag 9 februari 2023 van 13:00u tot 15:00u.

Het ministerie is van start gegaan met het ordenen van het vergunningsbeleid, waarbij het van groot belang is dat er verdere uitvoering wordt gegeven aan de Staatsbesluiten overeenkomstig de wet Bedrijven en Beroepen (S.B. 2017 no.40). De mogelijkheid wordt aan belanghebbenden geboden om hun commentaar tot uiterlijk 9 februari 2023 schriftelijk te verzenden naar het e-mailadres secez.gov@gmail.com. Het concept staatsbesluit alsook de Wet Bedrijven en Beroepen kunnen verkregen worden via de link:  Https://tinyurl.com/sbvakbekaamheid.