De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

EZ: Sancties voor ondernemers die hamsteren

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft in de afgelopen periode klachten ontvangen van consumenten over goederen die worden gehamsterd. Er zijn vooral klachten over gas cylinders die worden gehamsterd, vanaf er bekendgemaakt is dat de kosten daarvan verhoogd zullen worden. Op grond van het Decreet tegengaan van hamsteren, is het verboden om goederen te hamsteren en zal het ministerie daarom terstond overgaan tot het opleggen van sancties indien een ondernemer zich hieraan schuldig maakt.

Het ministerie doet er alles aan om de prijzen voor consumenten beheersbaar te houden. Consumenten kunnen klachten blijven indienen via de verschillende kanalen. De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie is dagelijks in het veld voor controlewerkzaamheden.