De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

FAO/SAMAP organiseert ondertekeningsceremonie met Small Grants begunstigden

De Food and Agriculture Organization (FAO)/ Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) organiseerde op 16 juni 2022 een ondertekeningsceremonie met Small Grants begunstigden van de tweede ronde van de Matching Grant Facility (MGF). Tijdens deze ceremonie ondertekende de eerste groep begunstigden, wiens ingediende projectvoorstel het eind- evaluatieproces behaald heeft, een contract met de Food and Agricultural Organization (FAO) en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Een symbolische cheque werd hierbij ook uitgereikt aan de begunstigden uit handen van de minister Parmanand Sewdien van LVV, de vertegenwoordiger van FAO van Trinidad and Tobago en Suriname, Reuben Robertson, de Chief Technical Advisor (CTA) van FOA/SAMAP, Erick Zeballos en onderdirecteur van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), Martha Apai.

Bijna 800 Small en Large grant aanvragen werden ingediend als uitkomst van de tweede oproep tot het indienen van voorstellen van SAMAP’s Matching Grant Facility, welke gelaunched werd op 4 februari 2021 en afgesloten op 31 mei 2021. Sinds de sluiting van de tweede oproep zijn de ingediende projecten gescreend op basis van voorafgestelde criteria die vastgesteld zijn in een handleiding van het fonds. Dit proces omvatte screening van zowel administratief gedeelte door een Intern Review Panel (IRP) alsook een technische beoordeling door een Onafhankelijk Technisch Evaluatiepanel (ITEP).

Na het uitgebreide evaluatieproces werden meer dan 180 projecten goedgekeurd door de Project Steering Committee (PSC). Naar aanleiding hiervan gaf de PSC, SAMAP het mandaat om veldverificaties van deze projecten uit te voeren. Veldverificaties werden uitgevoerd van november 2021 tot april 2022 voor 189 Small en Large grants die werden aanbevolen voor goedkeuring door ITEP en goedgekeurd door PSC. Het hoofddoel van deze fysieke veldbezoeken was om te verifiëren en te bevestigen of de toekomstige begunstigden daadwerkelijk voldoen aan alle criteria en eisen van het MGF.

Van de 189 veldbezoeken hebben 164 project deze laatste beoordelingsfase doorstaan ​​en zijn formeel goedgekeurd tijdens de 11e PSC-vergadering van 14 juni 2022. Met deze goedkeuring kan SAMAP naar de volgende fase, namelijk ondertekening van overeenkomsten tussen de begunstigden van de 164 goedgekeurde projecten, de FAO en het ministerie van LVV.

Dit proces is gestart met een ondertekeningsceremonie op 16 juni 2022, waarin de eerste groep van 19 begunstigde boeren, verwerkers en agribusinesses hun overeenkomst ondertekenden. SAMAP zal de komende dagen verder gaan met de ondertekening van de contracten met overige begunstigden.

De grant- overeenkomst is een bindend contract tussen de ondertekenende partijen. Het omvat de voorwaarden voor de inkoop van goederen en diensten, de leveringsmodaliteiten voor de overdracht van de machines en diensten en de algemene voorwaarden voor de uitvoering van het investeringsplan/project.

De Matching Grant Facility (MGF) van het Suriname Agriculture Market Project (SAMAP) is een competitieve fonds dat investeringssteun biedt aan boeren, coöperaties en agribusinesses die betrokken zijn in vier waardeketens t.w.: Fruit, Groenten, Wortel- en Knolgewassen en Non Timber Forerst Products (NTFP) in de vorm van landbouwmachines, verwerkingsequipment en geselecteerde landbouwdiensten om de kwaliteit van de productie te verbeteren en de markttoegang te verbeteren. SAMAP is een initiatief van de regering van Suriname onder leiding van het ministerie van LVV, uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) met middelen van de Europese Unie (EU).