De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

FAO/SAMAP werkt tweede cassave multi-stakeholder platform bijeenkomst en workshop uit

Meer dan 30 belanghebbenden uit de publieke en private sector, namen deel aan de tweede multi-stakeholder cassave platformbijeenkomst en –workshop van de SAMAP Matching Grant Facility. Dit, werd georganiseerd door het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) en gehouden op 11 februari 2022. De deelnemers bespraken en bekrachtigden het strategisch actieplan voor de cassave sector en bespraken ook modellen voor een bestuursstructuur om het platform te beheren.

De tweede cassave platformbijeenkomst en workshop was een aansluiting op de eerste bijeenkomst en workshop van 12 November 2021, waarin een visie en een concept strategisch actieplan werden ontwikkeld. Zulks is noodzakelijk als onderdeel van SAMAP’s ondersteuning aan de agrarische sector in Suriname, voor het versterken van waardeketens en publiek-private partnerschappen voor exportpotentiële sectoren in fruit, groenten, wortel- en knolgewassen en bosbijproducten.

In de openingstoespraak benadrukte directeur Soedeshchand Jairam van landbouw, de rol die de leden van het platform hebben bij het versnellen van de groei van de cassave-industrie in Suriname. De directeur benadrukte ook de rol van de regering, als een belangrijke stakeholder van het cassave-waardeketenplatform om deze ontwikkelingen in de cassave-industrie te blijven faciliteren. FAO/SAMAP zal binnenkort een soortgelijk proces starten voor een multi-stakeholderplatform voor de subsectoren groenten en fruit, met name voor exportgewassen.

SAMAP is een initiatief van de Regering van Suriname onder leiding van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) met middelen van de Europese Unie (EU). Het belangrijkste doel is om de duurzame ontwikkeling van de landbouw te versterken door middel van een meer concurrerende en veiligere productie die de markttoegang voor groenten, fruit, wortel- en knolgewassen en bosbijproducten zal vergroten.