De Boodschap
Kabinet van de President

First Lady ingenomen met onderzoeksresultaten UNICEF Youth Convention

In de Ballroom van Torarica is de UNICEF Youth Convention on Adolescent Mental Health in Suriname gehouden. Dit gebeurde op donderdag 31 maart 2022. Tijdens deze convention waren aanwezig First Lady Mellisa Santokhi-Seenacherry, de Regional Director van UNICEF, Jean Gough, de UNICEF-vertegenwoordiger voor Suriname en Guyana, Nicolas Pron, minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, de directeur van het Directoraat Jeugdzaken, Genti Mangroe en andere genodigden.

Gedurende acht weken heeft een groep UNICEF-vrijwilligers onderzoek gedaan naar het mentaal welzijn onder adolescenten in Suriname. De bevindingen en oplossingen zijn gisteren gepresenteerd tijdens deze Youth Convention. Suriname staat wereldwijd op de vierde plek als het gaat om suïcide en suïcidepogingen. Dit is geen gezonde ontwikkeling en het was meer dan nodig dit onderzoek te doen. Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat taboe over het onderwerp en de financiële belemmeringen de grootste uitdagingen zijn voor jongeren en adolescenten om naar professionele hulp te zoeken. Vanuit deze groep UNICEF-vrijwilligers zijn sterke oplossingsmodellen aangeleverd, die ernaartoe moeten leiden dat jongeren en adolescenten gemakkelijker praten over mentale issues waar zij mee kampen en dat de drempel naar professionele hulp verlaagd wordt, dan wel helemaal verdwijnt.

De presidentsvrouw heeft mentale gezondheid als een van haar speerpunten, waar zij zich sterk voor maakt. Hiervoor heeft zij een goede samenwerking met de UNICEF. Tijdens haar toespraak richtte zij zich vooral op de groep vrijwilligers die gewerkt heeft aan het onderzoek. Zij heeft hen aangegeven dat het belangrijk is zichzelf goed te leren kennen. “Ken je kracht en wees jezelf. Neem de tijd jezelf te leren kennen en stel je grenzen. Alleen zo kunnen we onszelf weerbaar en veerkrachtig maken”, gaf zij de vrijwilligers mee. Het ligt in de bedoeling dat de verschillende actoren nu om de tafel zitten en de oplossingen van deze groep UNICEF-volunteers uitwerkt en implementeert.