De Boodschap
Kabinet van de President

Functionele relatie regering en VES cruciaal om economie gezond te maken

Het bestuur van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft een onderhoud gehad met president Chandrikapersad Santokhi. Vorig jaar tijdens de herdenking van het 50-jarig bestaan van de economistenverenging heeft het staatshoofd benadrukt dat de VES vanwege haar kritische rol een speciale status heeft verkregen in de samenleving. “Het kan gezien worden als een zeer belangrijk klankbord.” Deze mening deelt de regeringsleider nog steeds. Het staatshoofd heeft samen met de minister van Financiën en Planning Stanley Raghoebarsing en de VES op donderdag 2 februari gedelibereerd over hoe er effectief samengewerkt kan worden om de economie gezond te maken. 

VES-voorzitter Steven Debipersad heeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname aangegeven dat er door verschillende maatregelen veel pijn wordt geleden in de samenleving. “De VES communiceert heel vaak over diverse economische aspecten. Dit moet niet als kritiek, maar alarmerende sein gezien worden. De VES wilt dat de meeste problemen snel worden aangepakt,” aldus de econoom. Debipersad merkt op dat er een concreet sociaalplan en productieplan moet komen. “Wij willen daarin ondersteunen. We zullen vervolgafspraken maken om dit tot een werkelijkheid te laten worden,” aldus de financieel deskundige.

Debipersad heeft verder aangegeven dat Suriname als land in een moeilijk stadium is gekomen, waarbij de devaluatie enorm is. Hij merkt echter ook op dat de overheid niet kan blijven subsidiëren. De econoom heeft de nadruk vooral gelegd op de uitfasering van de brandstofsubsidie. “Wij gaan als economen hiernaar moeten kijken. Het is belangrijk om een gebalanceerd sociaalprogramma uit te voeren, waarbij de economie sterker wordt zonder dat de mensen veel pijn lijden,” nuanceert de VES-voorzitter. Hij heeft geaccentueerd dat de economistenverenging volledig bereid is om hierin bij te dragen.