De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

FVO verricht eerste betalingen ouderschapsverlof

Het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO) heeft een aanvang gemaakt met het uitkeren van het loon gedurende het ouderschapsverlof. De eerste 10 aanvragen zijn goedgekeurd, waarvan 8 betrekking hebben op moederschapsverlof (zwangerschaps- en bevallingsverlof) en 2 op vaderschapsverlof. De uitkering houdt in dat het loon over de verlofperiode volledig wordt uitbetaald. Het moederschapsverlof duurt 16 weken, terwijl het vaderschapsverlof 8 dagen duurt, verspreid over een bepaalde periode.

Nu het doorbetalen van het wettelijk verplichte ouderschapsverlof een feit is, is daarmee een decennialang onrecht naar werkende ouders toe hersteld, in het bijzonder naar werkende moeders. Suriname kent weliswaar al vanaf de jaren zestig doorbetaald zwangerschapsverlof bij enkele grote bedrijven in de particuliere sector, maar dat was des werkgever of het geschiedde op basis van een willekeurig beleid. Met de aanname van de Wet Arbeidsbescherming Gezin, die in 2019 in werking is getreden, is het recht op doorbetaald ouderschapsverlof voor iedere werknemer thans gewaarborgd in ons land.

Het Bureau FVO heeft zijn deuren in februari 2023 opengesteld voor het publiek. Werkgevers en bedrijven worden vanaf februari al in de gelegenheid gesteld de registratie van hun werknemers te doen bij het Bureau FVO. De verplichte afdracht van de premie voor ouderschapsverlof is ingegaan per april 2023. Het ministerie van AWJ, dat belast is met de uitvoering van de Wet Arbeidsbescherming Gezin, roept alle werkgevers, die zich nog niet hebben geregistreerd bij het fonds, op om alsnog te registreren. Op een gegeven moment zal de Arbeidsinspectie namelijk strikt toezien op de naleving van de wet en daarbij ook gepaste maatregelen treffen. De financiële bijdrage van de werkgevers aan het fonds dient maandelijks te geschieden. De bijdrage bestaat uit een procent (1%) van het brutoloon van de werknemer, wat inhoudt dat de werknemersbijdrage maximaal een half procent (½%) en de werkgeversbijdrage minimaal een half procent (½%) bedraagt. De maandelijkse inhoudings- en de afdrachtsplicht liggen bij de werkgever.