De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Gecoördineerd jeugdbeleid neemt steeds meer concretere vormen aan

Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft op maandag 18 maart 2024 een beleidscoördinatie meeting georganiseerd met de verschillende ministeries en overheidsinstanties, die medeverantwoordelijk zijn voor het jeugdbeleid. Het is de derde keer dat het ministerie een beleidscoördinatiemeeting heeft georganiseerd op ministerieel niveau. De bedoelde meeting is een middel om te geraken tot concrete acties voor een geïntegreerde aanpak van beleid, waardoor ministeries in staat zullen zijn om beter met elkaar samen te werken, schaarse middelen te bundelen, overlappingen en duplicaties te vermijden en gecoördineerd activiteiten uit te voeren voor maximale impact en effectiviteit. 

De meeting werd bezocht door vertegenwoordigers van de verschillende ministeries en de presidentiёle werkgoep Wijken in Ontwikkeling. Partijen hebben samenwerkingsgebieden geïdentificeerd, afgezien van het bespreken van dringende issues waarmee kinderen en jongeren te kampen hebben. Zo zal er een overleg in het leven worden geroepen bestaande uit ministers van de zes ministeries die een specifiek onderdeel van het jeugdbeleid in hun portefeuille hebben.

Dit overleg zal tweemaandelijks de voortgang van het geïntegreerde jeugdbeleid monitoren en aansturen. Ook de directeuren van deze ministeries zullen in een maandelijks overleg de voortgang van activiteiten met elkaar bespreken. Voorts is op de meeting het besluit genomen om 7 werkgroepen in het leven te roepen, die zich elk zullen richten op samenhang en coördinatie van een van de geïdentificeerde jeugdissues. De issues die om dringende acties vragen vanuit de overheid zijn: vroegtijdige schoolverlating, verruwing van de jeugdcriminaliteit en zinloos geweld onder jongeren, een toename van seksuele overdraagbare aandoeningen, zorgwekkende toename van tienerzwangerschappen, mentale- als fysieke gezondheid van jongeren die verontrustend is, het fenomeen van kindermishandeling, misbruik en verwaarlozing van kinderen en de noodzaak voor veilige en naschoolse opvang van jongeren in hun directe woonomgeving.

De aanwezige ministers, Steven Mac Andrew van AWJ en Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, hebben het belang benadrukt van de overlegstructuren als middel om samenwerking te bestendigen. Zij zijn ervan verzekerd dat de overlegstructuren een cruciale rol zullen spelen bij het faciliteren van de samenwerking tussen de verschillende ministeries. Op de meeting zijn er presentaties gehouden over het algemeen jeugdbeleid door de directeur van het directoraat Jeugdzaken, Genti Mangroe, en door vertegenwoordigers van de presidentiële werkgroep Wijken in Ontwikkeling.