De Boodschap
Defensie

Gedrag aangehouden militairen onacceptabel

Met diepe verontwaardiging en afschuw heeft de leiding van het Nationaal Leger (NL) kennisgenomen van drie militairen (MP’ers) die zijn aangehouden. De verdachten worden in verband gebracht met de beroving van een ondernemer te Paramaribo Noord. Intussen is één verdachte na voorgeleid te zijn bij de auditeur militair in verzekering gesteld. De twee overigen zijn na verhoor en in overleg met de auditeur militair heengezonden.

Het strafbaar feit waarvan ze worden verdacht is zeer ernstig en het vult het Nationaal Leger met afschuw dat diens medewerkers deel zijn van zulke ernstige misdrijven. Dit past helemaal niet in de kernwaarden, integriteitscodes en het gedrag dat van militairen wordt verwacht. Dit soort handelingen van militairen wijkt totaal af van het beleid van het ministerie van Defensie. Het geheel integriteitsbeleid zal in de komende tijd verder worden aangescherpt, terwijl er ook een bewustwording komt over kernwaarden. Het Nationaal Leger betreurt deze kwestie ten zeerste en de overige collega’s worden opgeroepen om het goede werk voort te zetten. Het leger heeft de plicht om bij te dragen aan een goed veiligheidsklimaat dat essentieel is voor de verdere economische en sociale ontwikkeling van ons land.