De Boodschap
Volksgezondheid

Geen officiële meldingen van personen met cyanide vergiftiging

Het ministerie van Volksgezondheid heeft naar aanleiding van de recente ontwikkelingen op het gebied van de mogelijke cyanide blootstelling, de Medische Zending en het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) ingeschakeld om een analyse te plegen en het nodige ter zake te verrichten. De Medische Zending heeft tot nu toe geen officiële registratie of meldingen van personen met een mogelijke cyanide-vergiftiging of overlijden door cyanide vergiftiging. De oproep vanuit Volksgezondheid is dat indien personen het vermoeden hebben dat hun klachten gerelateerd zijn aan de negatieve effecten van cyanide, men contact moet opnemen met de arts of zich kan aanmelden bij de dichtstbijzijnde polikliniek van de Medische Zending of via de BOG-hulplijn 178.

De klachten die personen kunnen ontwikkelen bij een cyanide vergiftiging zijn onder andere:

 1. Krachtsverlies of zwak gevoel in de ledematen
 2. Hoofdpijn
 3. Duizeligheid
 4. Verwarring
 5. Misselijkheid en braken
 6. Moeite met ademhalen (snelle of langzame ademhaling)/ Kortademigheid
 7. Pijn op de borst (beklemmend gevoel op de borst)
 8. Snelle of langzame hartslag

Bij contact van cyanide met de huid kunnen onder andere klachten ontstaan zoals:

 • Rode geïrriteerde huid
 • Bij oogcontact; Pijn en zwelling van oogleden

Bij blootstelling aan grote hoeveelheden cyanide kunnen onder andere effecten optreden zoals:

 1. Verlies van bewustzijn
 2. Coma
 3. Epileptische aanvallen

Het ministerie van Volksgezondheid is momenteel in overleg met diverse ministeries in technische commissies, maar ook met internationale organisaties zoals de PAHO, CDC en anderen om technische ondersteuning te ontvangen. Tevens wordt in overleg met deze organisaties gesproken over de beschikbare mogelijkheden voor verruimen en versterken van de diagnostische capaciteit van onze laboratoria en het beschikbaar kunnen hebben van voldoende gezond en veilig drinkwater.

De Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) is dagelijks bezig met het testen van het drinkwater en geeft aan dat het water op dit moment veilig is om te drinken. Indien de lokale gemeenschap geen gebruik maakt van het SWM-drinkwater, dan adviseert het ministerie van Volksgezondheid dringend om alternatief drinkwater te gebruiken dat wel veilig is voor de gezondheid.