De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Genderbetrokkenheid bij uitvoering duurzaam landbouwproductiviteitsproject

Vrouwen en minderheidsgroepen moeten gelijke kansen krijgen in de beslissingsrechten in de waterschappen. De strategieën die gebruikt zullen worden om dit doel te bereiken, werden op vrijdag 19 augustus 2022 op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) breedvoerig besproken. Dit gebeurde middels een presentatie voor stakeholders en belanghebbenden betreffende de validatie van het Gender responsief Raamwerk en Actieplan voor het duurzaam landbouw productiviteit project. De organisatie hiervan lag in handen van de Project Executing Unit (PEU) van de Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA), waarbij LVV de trekkersrol vervult.

In het eerste kwartaal van 2022, hadden de twaalf waterschappen in Nickerie, elk met vijf bestuurders, nul vrouwelijke bestuurders. Tijdens het proces van reactief actieonderzoek bij het bepalen van een passende strategie om hiermee om te gaan, hebben verschillende waterschappen in het tweede kwartaal van 2022 nagedacht over vrouwelijke vertegenwoordiging onder de waterschapskandidaten voor de volgende verkiezingen.

Vrouwelijke vertegenwoordiging is van cruciaal belang, omdat ze in de eerste plaats een integraal onderdeel vormen van Nickerie’s talrijke micro-, kleine en middelgrote ondernemingen in de landbouw in familiebezit. Ten tweede zijn vrouwen vaak actief in de productie van veeteelt en andere gewassen dan rijst, die verschillende behoeften op het gebied van irrigatie en drainage hebben.

De visie zoals uiteengezet in dit gender responsieve kader en actieplan is dat waterschappen efficiënte institutionele structuren zijn waarin vrouwen en mannen gelijke beslissingsbevoegdheid hebben, in efficiënt waterbeheer, en volledig genot van hun recht op gelijkheid om bij te dragen aan de productiviteit van de landbouw, de veiligheid, de preventie van door water overgedragen ziekten en de bescherming van het milieu.

De aan de presentatie deelnemende organisaties waren het unaniem met elkaar eens dat vrouwen moeten meebeslissen over effectief waterbeheer om kansen te bieden voor productie, groei en verrijking van landbouwbedrijven, hun werknemers en de gemeenschappen waarin ze actief zijn. Middels samenwerking, verantwoordelijkheid en continue verbetering zal dit uiteindelijk bereikt worden.