De Boodschap
De Nationale Assemblee

Gerenoveerde loopbrug nabij OS Houttuin 1 heropend

De loopbrug die het schoolterrein van de Openbare School Houttuin 1 aan de Nekoe Oedoelaan met het sportveld van de S.V. Houttuin verbindt, is heropend. De constructie die enige tijd in deplorabele staat verkeerde, is in de afgelopen periode gerenoveerd. Op woensdag 22 maart 2023 viel parlementariër Reshma Mangre, die het projectvoorstel tot renovatie had ingediend bij het Kabinet van de President, de eer te beurt de heropening te verrichten. Er zijn in de omgeving meerdere scholen die gebruik maken van het sportveld, dat alleen via de loopbrug bereikt kan worden. 

De herstelwerkzaamheden gingen op 2 maart jongstleden van start en wel na goedkeuring van het projectvoorstel door het kabinet. Mangre toonde zich ingenomen met de voortvarendheid die de aannemer aan de dag heeft gelegd om de wegverbinding binnen drie weken op te leveren. De technische oplevering heeft vorige week plaatsgevonden, gevolgd door de officiële heropening vandaag. De nieuwe brug stelt de schoolkinderen in staat veilig het sportveld te bereiken. Doordat de constructie in een deplorabele staat verkeerde, waren zij genoodzaakt van de drukke hoofdweg gebruik te maken om de sportlocatie te bereiken.

“Er wordt weinig of geen rekening gehouden met de schoolkinderen die deze drukke weg moeten gebruiken”, aldus de volksvertegenwoordiger, die hiermee het belang van de brug aangeeft. “Het is om de veiligheid van onze kinderen te garanderen,” voegt ze eraan toe. Mangre zegt verder dat sport gestimuleerd moet worden ter bevordering van de gezondheid van de jeugd. De loopbrug komt ook anderen die gebruik maken van het sportcomplex en de nabijgelegen mandir ten goede.

Volgens Mangre is de huidige regering voorstander van private-public partnership. Tegen deze achtergrond zal zij ervoor zorgdragen dat bedrijven en belanghebbenden van de omgeving het onderhoud van de brug op zich nemen. Ze spreekt verder van een kwalitatieve, stevige en duurzame constructie die nog vele jaren mee moet kunnen gaan. De parlementariër werd bij het doorknippen van het lint bijgestaan door drie leerlingen en hun gymnastiekleerkracht.