De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

1×24 uur stroom voor Godoholo en omstreken

De energievoorziening in het binnenland van Suriname is een verantwoordelijkheid van de Dienst Elektrificatie Voorziening (DEV), die ressorteert onder het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). DEV is verantwoordelijk voor de energievoorziening van ongeveer 135 dorpen in het binnenland.

De InterAmerican Development Bank (IDB) heeft door tussenkomst van de Surinaamse overheid, financiële middelen beschikbaar gesteld aan het ministerie van NH voor de bouw van een hybride zonnepanelen powerplant. Voor de bouw van de powerplant is gekozen voor het dorp Godoholo, gelegen aan de Tapanahonyrivier in het district Sipaliwini. Godoholo bestaat uit de leefgemeenschappen Pikienkondre, Visiti en Saniki. Het dorp wordt momenteel van elektriciteit voorzien door middel van een dieselgenerator die per dag 5 uren (van 18:00-23:00 uur) draait. Per maand krijgt dit dorp ongeveer 25 tot 30 vaten aan brandstof ten behoeve van de energievoorziening.

Na een openbaar aanbestedingsproces heeft het ministerie van NH eind 2019 het contract getekend met Johs Gram-Hanssen Group (JGH Group), voor de bouw van een hybride zonnepanelen opwekcentrale in dit dorp. Het ministerie van NH heeft aan de N.V. Energiebedrijven Suriname (N.V. EBS) gevraagd om technische assistentie te verlenen bij de uitvoering van dit project.

Op 22 juni 2021 vond na gedegen voorbereiding van de contractor en goedkeuring van onder andere de materialen en equipment, de ground breaking ceremonie plaats. De hybride zonnepanelen plant zal beschikken over 254 kiloWattpiek (kWp) aan zonnepanelen, een batterijbank van 1 MegaWattuur (MWh) en een dieselgenerator van 200 kiloVoltAmpere (kVA) als back-up. Ook zal binnen dit project het bestaande distributienetwerk worden vervangen, waarbij er ongeveer 5 kilometers (km) aan distributienet zal worden aangelegd, om de distributie effectiever en efficiënter te doen verlopen. Het zonnepanelensysteem wordt geïntegreerd met een volledig nieuw dieselopweksysteem. Hiervoor is een terrein van ongeveer 1 hectare (ha) beschikbaar gesteld door het dorpsbestuur om een geheel nieuwe plant te bouwen. Dit project zal de overheid in staat stellen de kosten voor brandstof te reduceren en bij te dragen aan een efficiëntere en duurzamere energievoorziening in het dorp Godoholo.

De werkzaamheden voor de bouw van de Hybride PV-powerplant bevinden zich thans in de contructiefase, waarbij de panelen geïnstalleerd worden, evenals de bouw van een batterij- en generatorruimte. Het ministerie van NH en de N.V. EBS werken samen met de contractor ernaartoe de plant in het tweede kwartaal van 2022 op te leveren. Ook de bouw van het distributienetwerk dat moet zorgen voor het transport van elektriciteit naar de huizen, zal in het tweede kwartaal van 2022 worden opgeleverd, waardoor ongeveer 450 huishoudens in dit gebied voorzien zullen zijn van 1×24 uur elektriciteit