De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Groeiend belangstelling landbouwers voor SAMAP’s Matching Grant Facility

In periode 6 maart tot en met 18 maart, hebben al meer dan 400 boeren, producentenorganisaties en agrobedrijven deelgenomen aan de informatiesessies over de Matching Grant Facility (MGF), georganiseerd door het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP). De informatiessessies zijn gehouden in de districten Paramaribo, Wanica, Saramacca, Commewijne, Marowijne, Brokopondo, Sipaliwini, Nickerie, Coronie en Para. De sessies waren ondersteunend en boden de mogelijkheid om vragen van landbouwers te beantwoorden over het aanvraag- en indieningsproces voor Small en Large Grants. Velen van hen vroegen ook om assistentie bij het invullen van de aanvraagformulieren. Vanwege de Covid-19 waren de sessies beperkt, in naleving van de Covid-19-veiligheidsprotocollen.

“Het Suriname Agriculture Market Access Project is het enige project dat praktische ondersteuning biedt aan productiebedrijven”, zei een deelnemer van de informatiesessie in het district Commewijne. Het animo voor de Small en Large Grants bij de tweede ronde groter dan de eerste. Deelnemers hebben bovenal interesse in de mogelijkheden, die er worden geboden voor kwaliteitsverbetering en het vergroten van de producten. De MGF van SAMAP is een competitief fonds om de markttoegang voor Surinaamse kleinschalige landbouwers en agro voedselverwerkers te ondersteunen door middel van faciliteiten in de vorm van productie- en/of verwerkingsapparatuur en -diensten om de kwantiteit en kwaliteitsproductie in SAMAP’s primaire waardeketens te verbeteren: fruit & groenten, wortels en knollen, en NTFP-bosbijproducten.

De MGF is bestemd voor individuele of georganiseerde kleine landbouwers die actief zijn in de productie, kleine agro-bedrijven en agro/voedselverwerkers, georganiseerde landbouwers zoals producentenverenigingen, coöperaties en andere wettelijk erkende producentenorganisaties, georganiseerde landbouwers of individuele landbouwers in samenwerking met een agro[1]ondernemer/agro-voedselverwerker, gemeenschapsorganisaties en familie- landbouwers in het Binnenland en vrouwelijke- en jeugdige landbouwers/ ondernemers.

“We gaan zeker een aanvraag indienen voor een Large grant”, was de reactie van verschillende landbouwers in het district Nickerie. Hun districtscommissaris, mevrouw Senrita Gobardan, ziet dit als een kans voor diversificatie van de landbouwsector in het district Nickerie, dat nu nog bekend staat als een rijstdistrict. In Nickerie waren de landbouwers veelal geïnteresseerd in de Large grants. De Matching Grant Facility kent namelijk twee soorten grants die mogelijkheden bieden voor de agrarische sector van Suriname. De Small Grants zijn bedoeld voor kleine individuele landbouwers die actief zijn in de productie of voor kleine landbouwbedrijven. Small Grants bieden namelijk ondersteuning in de vorm van landbouwwerktuigen, of -diensten om de kwaliteitsproductie en de toegang tot afzetmarkten te verbeteren, en wel tot maximaal USD 5.000.

De Large Grants ondersteunen producentenverenigingen, organisaties, coöperaties en landbouwbedrijven die samenwerken met georganiseerde (of niet georganiseerde) landbouwers en telers. De Large Grants zijn bedoeld om niet alleen de hoeveelheid en de kwaliteit van landbouwproducten te verbeteren, maar ook om waarde toe te voegen en de marktkansen en het agro-exportpotentieel van de producten te vergroten. De MGF ondersteunt initiatieven tot een maximum van USD 300.000. De eerste aanvrager voor een Small Grant, Raymond Moestro uit Saramacca, was is erg enthousiast om als eerste landbouwer, een projectvoorstel in te dienen. “Het is mij gelukt, met alle ondersteuning die er is geboden, het kan jou ook lukken.” Het indienen van een aanvraag voor een Small of Large Grant kan tot en met 30 april, 2021.

Het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP), is een initiatief van de regering van Suriname onder leiding van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, en uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) met middelen van de Europese Unie. Het belangrijkste doel is om duurzame ontwikkeling voor de landbouw te versterken door een meer concurrerende en veiligere productie die de markttoegang voor groenten, fruit, wortelgroenten, knollen en NTFP-producten zal vergroten.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Angela Van Der Kooye – Communicatie SAMAP op het telefoonnummer 08963726 of via email: angela.vanderkooye@fao.org