De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Groentenexport naar Nederland mogelijk binnen twee weken

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in samenwerking met haar afdeling National Plant Protection Organization (NPPO) is drukdoende de voorbereidingen voor het openstellen van de groenten export naar Europa af te ronden.

Om de exporten weer mogelijk te maken zijn adequate trainingen verzorgd aan een groep inspecteurs, door voornamelijk buitenlandse deskundigen, om zodoende de procedures voor export te kunnen herzien en waar nodig bij te werken. Naast deze trainingen is door het Centrum Landbouwkundig Onderzoek Suriname (CELOS) onderzoek verricht naar onder andere de behandeling van de geoogste producten waarvan de resultaten nader geanalyseerd worden.

De voorlopige resultaten zijn hoopgevend waardoor de groenten exporteurs de komende week door minister, Parmanand Sewdien, ontvangen zullen worden voor nadere mededelingen en instructies. Het ministerie van LVV streeft ernaar te allen tijde de exporthandel te waarborgen, waarmee afzetgarantie aan de producenten gegarandeerd is.