De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Grote groep vaktechnische krachten afgeleverd door SAO

Met het afleveren van 63 vaktechnische krachten door de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) is er weer een stap voorwaarts gezet ter concretisering van het werkgelegenheidsbeleid van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ). Het beleid stimuleert middels vaktrainingen het verhogen van de employability van werkenden en werkzoekenden, waardoor ze hun baan kunnen behouden, terwijl het de kansen vergroot van personen, die middels het leren van een vak hun brood mee willen verdienen, hetzij als werknemer, hetzij als micro-ondernemer. De certificaatuitreiking heeft plaatsgevonden op maandag 20 maart 2023. De geslaagden zijn van verschillende reguliere avondtrainingen zoals: Basis-Koeltechniek, Lassen Niveau-1, GaWaSa en Elektro Installatie. Een deel van de groep heeft in opdracht van hun bedrijf de training gevolgd, terwijl het ander deel zich op eigen initiatief heeft aangemeld voor de trainingen. De trainingen zijn aangevangen in september 2022 en hadden elk een duur van 4 maanden.

Minister Steven Mac Andrew is aanwezig geweest bij de certificaatuitreiking om de groep geslaagden niet alleen te feliciteren, maar om ze vooral te wijzen op de vele mogelijkheden die de afgeronde vaktraining aan hen biedt. Zo heeft hij de groep die reeds werkt bemoedigd om de opgedane kennis toe te passen in het werkproces voor een verbeterde arbeidsproductiviteit. De werkzoekenden onder de geslaagden heeft hij opgeroepen om met de opgedane kennis en vaardigheden nu werk te gaan zoeken. De geslaagden met een ondernemerszin of ondernemersgeest heeft hij aangespoord om een micro-onderneming te beginnen nu ze een vak beheersen. De minister wees hen erop dat ze trots mogen zijn op het certificaat van de SAO en dat er van hen verwacht dat ze als waarachtige ambassadeurs van de vakschool zullen optreden. De bewindsman sprak waardering uit aan het adres van de SAO die reeds 25 jaren de avondtrainingen verzorgt en al die tijd vaktechnische krachten heeft afgeleverd aan de maatschappij die kwalitatief hoogstaande producten voortbrengen als werknemer of als zelfstandige. Hij is ervan overtuigd dat de geslaagden deze traditie zullen voorzetten door met hun producten de naam van de SAO hoog te houden. Opvallend vond de bewindsman het feit dat een vader en zijn zoon deel hebben genomen aan de training ‘Basis Koeltechniek’ en deze met succes hebben doorlopen. Hij hoopt dat ze de handen ineen zullen slaan om nu een familiebedrijf te beginnen.

Ook Naomi Esajas-Friperson, voorzitter van de raad van bestuur bij de SAO, en de directeur van de SAO, Joyce Lapar, hebben in hun spreekbeurt hun tevredenheid uitgesproken over de motivatie en het doorzettingsvermogen van de groep. Voorts hebben ze de bedrijven, die hun werknemers op de trainingen hebben geplaatst, bedankt voor het vertrouwen gesteld in de SAO. Ze hebben extra waardering uitgesproken aan het adres van de trainees die uit eigen zak de training hebben betaald en daarmee veel wilskracht hebben getoond. Opgemerkt werd dat om- bij- en herscholen van werkenden de inzetbaarheid vergroot van deze groep wat past binnen het beleid van het ministerie, naast het streven om individuen zelfredzaam te maken. Ook vonden de SAO-toppers het prijzenswaardig dat 4 personen uit het Inheemse dorp Powakka tot de groep van geslaagden behoorden. De geslaagden werden erop gewezen dat de training hun vaktechnische kennis heeft verbreed, maar dat ze zich moeten blijven ontwikkelen om mee te gaan met de ontwikkelingen in hun vak.