De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Herinstallatie Commissie Vrij Verkeer van Personen  

De Commissie  Vrij Verkeer van Personen is geherinstalleerd door de minister van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), Rishma Kuldipsingh. De commissie is voor het eerst ingesteld bij Staatsbesluit 2006 en daarna gewijzigd (Staatsbesluit 2008) volgens de Wet  Bekwame burgers van de Caraïbische Gemeenschap 2008. Het doel van deze wet is onder andere om het vrij verkeer van  bekwame burgers binnen de CARICOM te reguleren . Sedert 2006 zijn er categorieën aangewezen door de CARICOM die zich vrijelijk mogen bewegen binnen de lidlanden. Intussen gaat het om zeven categorieën: afgestudeerden van de universiteit, mediawerkers, artiesten, sporters, muzikanten/musici, leerkrachten en verpleegkundigen.  De CARICOM-burger die tot een van deze categorieën behoort, dient wel in het bezit te zijn van het Bekwame Burgercertificaat van de CARICOM. Ook Surinamers die wensen te werken in een van de lidlanden van de CARICOM mogen dit certificaat aanvragen.

De minister gaf aan dat indien vreemdelingen wensen te werken in Suriname, dat niet kan plaatsvinden buiten het gezichtsveld van het ministerie van AW&J. Vreemdelingen buiten de CARICOM of CARICOM- burgers die niet behoren tot de vastgestelde categorieën en die willen werken hebben over het algemeen een werkvergunning nodig van het ministerie.

De herinstallatie heeft op donderdag 8 juli plaatsgevonden. De voorzitter van de commissie is de Onderdirecteur Arbeidsmarkt van het Ministerie van AW&J, Naomi Esajas-Friperson, de secretaris is Brian Creebsburg en de overige leden zijn: namens het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Marijke Bhaggoe, namens het ministerie van Buitenlandse Zaken International Business en Internationale Samenwerking, Angela Ramkisoen, namens het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Milton Top, namens het ministerie van Defensie, Rudo Douglas, namens het ministerie van Volksgezondheid, Andjeniedevi Autar, namens het ministerie van Binnenlands Zaken, Nasiah Hassankhan, namens Justitie en Politie, Eline Amania. Maridy Troenopawiro is toegevoegd om het secretariaat te beheren.