De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Herlancering KMO-fonds

“De economie van een land groeit vanuit het ondernemerschap. Wij hebben u nodig om de economie te ontwikkelen”, zo sprak minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) op vrijdag 4 maart 2022 tijdens de herlancering van het Kleine- en Middelgrote Ondernemingen Fonds (KMO). Zij roept kleine- en middelgrote ondernemers, in het bijzonder de vrouwelijke ondernemers op aan te melden bij het ministerie, die voor de nodige begeleiding, training en financiering zal zorgen.

Het KMO-fonds heeft als doel facilitering vanuit de overheid door het verschaffen van toegang tot kredieten voor de (startende) micro en kleine ondernemingen. De steun is in het bijzonder voor de productieondernemingen en tevens productie ondersteunende ondernemingen. Het fonds maakt goedkope financiering beschikbaar voor kleine- en middelgrote ondernemers om hun productiecapaciteit te verruimen en werkgelegenheid te creëren in Suriname. Deze zaken zullen ertoe bijdragen dat de economie van Suriname vlotter en duurzaam ontwikkeld zal worden.

Er zal in twee jaar tijd meer dan SRD 140 miljoen beschikbaar zijn voor projecten ter stimulering van de Kleine- en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s). De financiën zijn reeds opgenomen in het Herstelplan. Minister Walden geeft aan dat een eerste tranche van SRD 3 miljoen reeds vrijgemaakt is voor de start. “Zo gauw de middelen uitgeput zijn, zal er weer een tranche beschikbaar worden gesteld. Er zijn ook middelen vanuit de Wereldbank die wij kunnen aantrekken”, zegt de bewindsvrouw. Het gaat hierbij om de ondernemers succesvol te laten ondernemen.

Micro, klein en middelgroot ondernemerschap (MKMO) moet gestimuleerd worden om die te doen uitgroeien tot grotere ondernemingen. Hierdoor kunnen ze een grotere impact hebben op de economie en fungeren als diens ruggengraat in de productie en werkgelegenheid.

Minister Walden zegt dat men heel makkelijk een aanvraag kan doen. De ondernemers kunnen zich nu via een link; http://bit.ly/KMOfonds aanmelden om in aanmerking te komen voor een lening tegen een zachte rente. “Wij zullen deze ondernemers verder begeleiden zodat zij succesvol worden”, aldus de minister.