De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Herstart scholen op 18 januari niet definitief

“Dat de scholen 18 januari open gaan is niet definitief. We wachten even de maatregelen af in het weekend.” Woorden van minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur tijdens de regeringspersconferentie op woensdag 13 januari 2021. De bewindsvrouw garandeert dat scholen in elk geval niet meteen op zullen gaan wanneer de mededeling komt dat het onderwijsproces weer mag beginnen. Zij zullen twee tot drie dagen, na de mededeling dat het onderwijsproces wederom opgestart mag worden, de kans krijgen zich hierop voor te bereiden.

Over de mogelijkheid van digitaal onderwijs, benadrukt de onderwijsminister dat “wanneer iets technologisch mogelijk is, het ook toepasbaar mogelijk is in het onderwijs.” Volgens minister Levens is technologisch alles mogelijk. Het probleem is echter dat slechts 20% van de onderwijspopulatie in Suriname met de technologie weet om te gaan. Minister Levens zegt dat Suriname ongeveer 150 duizend mensen binnen het onderwijs heeft, waarvan ongeveer 17.500 in de staf.

Het gebruik van digitaal onderwijs gaat daarom nog even duren. In de tussentijd wordt gebruik gemaakt van andere middelen, ook van de technologie daar waar het mogelijk is. “Maar we laten niemand achter en daarom differentiëren we”, aldus de bewindsvrouw, die eraan toevoegt dat van zowel de televisie, radio en alle andere nieuwe vormen van onderwijs gebruik wordt gemaakt.

Zij liet zich ook uit over het afstuderen op de universiteit in deze COVID-19-periode. De universiteit heeft, aldus minister Levens, voldoende deskundigen om om te gaan met nieuwe vormen van afstuderen. Het ministerie houdt zich op dit stuk bezig met de middelbare en lagere scholen. “De universiteit kan het zelf aan, als het ze niet lukt gaan we ze wel helpen”, laat de bewindsvrouw optekenen.