De Boodschap
Openbare Werken

Herstelwerkzaamheden wegdek Van ’t Hogerhuysstraat

De kraters die de afgelopen periode een vlotte doorgang van het verkeer over de Van ’t Hogerhuysstraat bemoeilijken, behoren binnenkort tot het verleden. De Wegenautoriteit, ressorterende onder het ministerie van Openbare Werken (OW), heeft op maandag 12 juli 2021 een aanvang gemaakt met het herstellen van voornamelijk het westelijk gedeelte van het wegdek, dat momenteel in een zeer deplorabele staat verkeert.

Hemankumar Badloe, hoofd Uitvoering Wegenautoriteit, zegt dat het in de bedoeling ligt dit zodanig te herstellen dat het verkeer zich zonder oponthoud kan verplaatsen. Het gaat om twee locaties: tegenover het Gow2-servicestation zal ongeveer 55 meter aan wegdek gerehabiliteerd worden en enkele meters verder – tegenover Restaurant Khazana – gaat het om ruim 60 meter die van een nieuwe laag asfalt voorzien zal worden. Er zal een 4 cm dikke laag gelegd worden.

Na deze werkzaamheden zullen ook de overige en minder diepe potholes in het wegdek gedicht worden. Voor de aanpak zijn een paar zwaar materieel aangevoerd, te weten een graaf-, wals-, bezem- en een asfaltspreidmachine. De werkzaamheden zullen voornamelijk tijdens de lockdowntijden uitgevoerd worden, omdat er dan weinig verkeer over de weg gaat. Voor essentiële diensten zal ruimte gecreëerd worden.

Badloe wijt het slechte wegdek aan achterstallig onderhoud, maar voornamelijk het water dat na regenbuien lang blijft liggen. “Dat is een van de belangrijkste oorzaken”, aldus de WA-functionaris. Na het herstellen van de wegvakken zal de WA samen met OW de riolering aanpakken om ervoor te zorgen dat het regenwater sneller wegtrekt.