De Boodschap
Openbare Werken

Het OHM-Bruggenbouwer fietsenproject

Stichting Organisatie Hindoe Media Suriname heeft aardig wat ervaring met donatie zendingen uit Nederland, vooral met de 22 containers van de Vriendengroep Himmat. Met een in Capelle aan den IJssel gevestigde Stichting De Bruggenbouwers, (BB) is OHM een fietsenproject gestart. OHM heeft reeds in samenwerking met Rotary Clubs Suriname en Nederland een proefproject uitgevoerd waarbij kinder- en bejaardentehuizen ook zijn bedacht met fietsen.
Met de Bruggebouwers gaat het om een duurzaam karakter waarbij aan de gegadigden een verplichte korte “ken mijn fiets” cursus wordt gegeven. Hierbij is kennis van gereedschappen, onderdelen, onderhoud, reparatie en veiligheid van eminent belang. Enkele gereedschappen zijn reeds gearriveerd en komen omstreeks eind september 2021 ongeveer 150 fietsen naar Suriname. Hiermee beogen BB en OHM onder meer werklozen, kansarmen, studenten, kinder- en bejaardentehuizen te ondersteunen. Tehuizen die een mini reparatiewerkplaats willen beginnen om zo inkomsten te genereren zullen met de opzet hiervan begeleid worden. OHM is belast met het transport van de fietsen naar een veilig depot, namelijk Stichting Hindi Parsihad (SHP) aan de Hindilaan in Paramaribo, alwaar de cursus en de verdeling onder de gegadigden in samenwerking met SHP in een weekend zal plaatsvinden. De vooraanmelding is afgesloten en vindt momenteel de screening van de personen en instellingen plaats.
Stichting De Bruggenbouwers probeert enerzijds jonge werklozen een kans te bieden door hen te enthousiasmeren voor het beroep van fietsenmaker en anderzijds burgers die het zich niet kunnen permitteren, een fiets te schenken zodat ze makkelijk naar school of werk kunnen. Ook aan de minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed is recent in Nederland, waar hij als gastspreker van KennisKring optrad, gevraagd de bestaande voetgangers- en fietspaden te herstellen en verplicht te doen stellen bij buurtontwikkeling en verkavelingsprojecten. Speciale dank gaat uit naar Stichting Zorg Samen voor Suriname, familie De Zeeuw, Melchior Logistics en financiële donateurs. Zonder hun liefdevolle ondersteuning was het niet gelukt deze missie uit te voeren. OHM dankt het bestuur van Stichting de Bruggebouwers te weten, Ram Soekhoe, Krishna Gopal en Sharda Ramautar en ook de recent uitgetreden voorzitter Shireen Koolee-Jamaludin en bestuurslid Sjastri Dulam voor hun Seva werk.