De Boodschap
Uncategorized

Hof van Justitie vier advokaten rijker

Het Hof van Justitie is vier advokaten rijker geworden. Het viertal is op woensdag 18 augustus in de zittingszaal in het gerechtsgebouw van het Hof van Justitie beëdigd. Het gaat in deze om Wandana Bhattoe – Ramlal, Robby Dadoe Amain, Susan Meredith Derby en Frederik Rinaldo Pinas.

 

Hof president, Iwan Rasoelbaks, haalde in zijn toespraak aan dat als advocaat bij het Hof van Justitie er heel wat verantwoordelijkheden komen bijkijken. Hij gaf aan dat de beëdigden, nu voor een ieder van wie zij denken, dat zij een rechtvaardige zaak verdienen, een zaak kunnen indienen. Hij drukte ze op het hart om geen onrechtvaardige zaken aan te nemen.  “No teki ing, je gaat rechters kwalijk nemen, omdat ze de zaak hebben afgewezen”, zei Rasoelbaks.

De president van het Hof gaf verder aan dat de nieuw bakken advokaten nu de verantwoordelijkheid hebben, om de standaarden van de advocatuur hoog te houden. Ook dienen zij eerbied en vertrouwen te blijven hebben, voor de gerechtelijke autoriteit. Rasoelbaks gaf zei tot slot dat de groep onder alle omstandigheden sportief en professioneel te blijven.

 

Procureur Generaal, Garcia Paragsingh, bracht haar felicitaties over namens het Openbaar Ministerie. In haar toespraak benadrukte zij voornamelijk, de behandeling die advocaten geven aan hun cliënten. Zij had het voornamelijk over rechtzoekenden die minder geschoold zijn of vanwege een taal barriére, de taal of woordkeuze van de advocaat niet kunnen volgen. De clienten kunnen ook vaak de prestatie van de advokaten niet beoordelen, waardoor zij in een heel afhankelijke positive komen te verkeren. Zij drukte de nieuwe advocaten dus op het hart kritisch te kijken naar hun eigen handelen.

 

Samantha Gadjradj, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, zei dat de orde verheugd is met deze beëdiging.  Ze gaf aan dat het van eminent belang is voor een goede carrière geen valse start te maken. Zij riep op om de ere regel tot hun eigen te maken. Indien zij geconfronteerd raken met een tuchtklacht, deze ongegrond verklaard kan worden.

 

Tot slot mochten ook de nieuwe advocaten een woord van dank richten tot de genodigden. Met deze vier nieuwe advokaten erbij, telt Suriname nu 228 advocaten.