De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Honorair consul in Libanon wil samenwerkingsrelatie met Suriname intensiveren

Honorair consul van Suriname in Libanon, Antoine Kareh, heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Rishma Kuldipsingh van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). Het doel van dit beleefdheidsbezoek is om de samenwerkingsrelatie tussen Suriname en Libanon te intensiveren. Om dit te bewerkstelligen zal er een werkgroep worden geïnstalleerd om investeerders uit beide landen aan te trekken, en om ondernemerschap te stimuleren en te ontwikkelen. Het beleefdheidsbezoek heeft plaatsgevonden op 26 oktober 2022 in de vergaderzaal van het ministerie.

Aanwezig waren ook Honorair Consul van Chad in Libanon, Ghazi Assakar, de voorzitter van de Surinaamse Libanese Vereniging, Tedy Jbara, een Surinaams-Libanees businessman, Antoine Armali en het hoofd van de afdeling midden-Oosten van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationaal Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Terry Shameem.

Antoine Kareh, benadrukt dat in het kader van de intensivering van de relatie tussen beide landen, gekeken zal worden naar de ontwikkeling van de Surinaamse economie met name naar gebieden waar de Surinaamse overheid wil gaan investeren. Verder wijst de Honorair Consul erop dat er meer diepgang zal moeten komen in de relatie tussen Suriname en Libanon. Op zowel cultureel alsook economisch gebied kunnen er investeringen plaatsvinden, zodat de economie van beide landen op een hoger niveau kan worden gebracht.

Minister Rishma Kuldipsingh van EZ is ingenomen met het bezoek van de delegatie. De bewindsvrouw benadrukte dat één van de beleidsdoelen van EZ, het stimuleren en ontwikkelen van ondernemerschap is. Het ministerie stimuleert investeringsmogelijkheden van bedrijven zodat zij ook in Suriname kunnen investeren en hun eigen fabrieken kunnen opzetten. Minister Kuldipsingh wijst erop dat er meer aandacht besteed zal worden aan de ontwikkeling van eigen productie en minder aan import. De bewindsvrouw geeft aan dat er al gewerkt wordt om de houtblokken export te verminderen met als doel die verder zelf in Suriname te verwerken. De EZ- minister deelde mee, dat er gewerkt zal worden aan het instellen van een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het directoraat Ondernemerschap, het directoraat Technologische Innovatie en het onderdirectoraat Internationale Handel, om de aangekaarte zaken te realiseren. Ook zal er aandacht worden besteed aan het stimuleren en ontwikkelen van de investeringsmogelijkheden tussen Suriname en Libanon.