De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

IDB-project “Labor Market Alignment with New Industries” op kort termijn van start

In het kader van het project ‘Labor Market Alignment with New Industries’ heeft minister Steven Mac Andrew op dinsdag 27 september 2022 een delegatie van de Inter- American Development Bank (IDB) ontvangen. Met dit project beoogt de IDB Suriname te ondersteunen om werkzoekenden, vaardigheden aan te leren die zijn afgestemd op de behoeften van de productiesector. Voorts moet dit project resulteren in het vergroten van de toegang van werkzoekenden tot arbeidsmarktbemiddelingsdiensten door arbeidsmarktinformatie over werk en werving toegankelijk te maken voor hen. De onderhandelingen die vooraf gaan aan de ondertekening van de leningsovereenkomst hebben op woensdag 28 september plaatsgevonden.

De AWJ-minister, de directeur van Arbeid, Jimmy Belfor en de onderdirecteur Arbeidsmarkt en Naomi Esajas-Friperson, werden derhalve op dinsdag geïnformeerd over de stand van zaken door de IDB. Hieruit blijkt dat de voorbereidingen voor de ondertekening van de leningsovereenkomst gestaag vorderen en dat het streven is om dit project in oktober te lanceren. Het onderdirectoraat Arbeidsmarkt fungeert vanuit het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken als de directe counterpart van de IDB bij de voorbereiding en uitvoering van dit project. In het kader van dit project zal de Dienst der Arbeidsbemiddeling worden gedigitaliseerd, waardoor het voor werkzoekenden gemakkelijk zal worden om toegang te hebben tot het vacaturebestand. Ook zullen de werkarmen van het ministerie: de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) en de stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC), een bijdrage leveren aan specifieke trainingen voor werkzoekenden.

Minister Mac Andrew is ingenomen met de vorderingen die worden gemaakt en hij ziet dit project als een gunstige gelegenheid voor met name jongeren om een vak te leren voor meer en betere kansen, hetzij als werkzoekende, hetzij als zelfstandige. De minister heeft benadrukt dat de Surinaamse arbeidsmarkt behoefte heeft aan personen met de benodigde skills en competenties. Dit is evident in diverse sectoren. Daarom acht de bewindsman de implementatie van het project ‘Labor Market Alignment with New Industries’ als zeer belangrijk.

De IDB-missie bestond uit: Steven Collins (Chief of Operations IDB), Shannon Wip (Operations Analyst IDB), Raijant Gangadin (Operations Analyst IDB), Melissa Chin (Labor Market consultant IDB). Voorts hebben Yyannu Cruz Aguayo (Teamleader IDB) en Laura Ripani (Division manager Labor markets IDB) virtueel deelgenomen aan deze meeting.