De Boodschap
Kabinet van de President

Immunisatie week moet achterstand in vaccinaties helpen inlopen

Het Nationaal Immunisatie Programma (NIP) van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG) heeft in het kader van de 21e Vaccinatieweek van de Amerika’s (VWA) de Immunisatie Week gelanceerd. Gedurende de periode 24 tot en met 29 april 2023 zullen er activiteiten worden ontplooid om de achterstand in routinematige immunisatie in te halen en de toegang tot vaccinatiediensten te vergroten.

De launch heeft op 25 april 2023 plaatsgevonden op de RGD-poli te Koewarasan. Bij deze gelegenheid behoorden onder meer directeur Volksgezondheid Rakesh Gajadar Sukul, districtscommissaris Bholanath Narain van Wanica-Noordwest en Herman Jintie (directeur Medische Zending) tot de aanwezigen alsook vertegenwoordigers van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) en het Kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef).

De afgelopen drie jaar hebben – als gevolg van de covidbeperkingen – minder ouders hun kinderen naar de poliklinieken gebracht voor de routinevaccins. Middels de slogan “Get up to date #EachVaccineCounts” wordt jong en oud bewust gemaakt van het belang van vaccineren. De activiteiten worden ondersteund door de PAHO en het Unicef. Het betreft vaccinaties die bescherming moeten bieden tegen mazelen, tetanus, kinkhoest, hepatitis-B, bof, rubella en difterie.

Volgens directeur Gajadar Sukul maakt afname van vaccinatie een samenleving kwetsbaar. Kinderen kunnen aan de aandoeningen sterven of met beperkingen door het leven moeten gaan. Het vaccineren is tevens een strategie om in de toekomst de kosten binnen de gezondheidzorg verminderd te hebben. Momenteel geschieden de registraties nog op schrift, maar er wordt aan een systeem gewerkt zodat de informatie van alle vaccinaties digitaal beschikbaar zal zijn.