De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische InnovatieKabinet van de President

Implementatie wet verbod op auto’s ouder dan 8 jaar per 1 februari

De afdeling Invoer, Uitvoer en Deviezen (IUD) Controle van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft ter verduidelijking van wet- en regelgeving met betrekking tot de invoer van auto’s een informatiesessie georganiseerd voor auto-importeurs. Tijdens deze bijeenkomst op 16 december 2022 zijn importeurs ingelicht over het verbod op importen van personenauto’s ouder dan 8 jaar. Minister Rishma Kuldipsingh van EZ geeft op 26 januari 2023 in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname aan dat dit geen nieuw besluit is van de regering.

 Het is een reeds bestaande wet waarin is aangegeven welke goederen niet geïmporteerd mogen worden, waaronder auto’s ouder dan 8 jaar. Het gaat in dit geval dus over auto’s van het bouwjaar 2014 en daaronder. De minister geeft aan dat er in het verleden handmatig ontheffingen werden gegeven voor deze auto’s. “Dat is bij wet verboden. Het is in feite een frauduleuze handeling”, aldus de bewindsvrouw. Na dit ontdekt te hebben heeft het ministerie het besluit genomen per 1 februari geen ontheffingen meer te zullen verlenen voor auto’s ouder dan 8 jaar en voor bussen ouder dan 15 jaar. Ook de zogenaamde collectors items, auto’s ouder dan 25 jaar, mogen niet geïmporteerd worden. Het gaat om wagens die een emotionele waarde hebben of de enige in hun soort zijn. Minister Kuldipsingh legt uit dat ‘collectors item’ niet is omschreven in de wet. “Daar is er dus een fout geweest.” Vooralsnog zal er voor deze auto’s nog een uitzondering gemaakt worden totdat het staatsbesluit is ingetrokken.

In de wet staat dat een importeur vooraf toestemming oftewel ontheffing moet hebben, maar in de praktijk komt het vaker voor dat de auto’s al op de haven staan en dat de importeur dan pas naar het ministerie stapt om ontheffing aan te vragen. De minister wil zich daarom inzetten voor betere communicatie naar buiten toe zodat men zich beter kan inlezen in de wet negatieve lijst. Hierop staan alle goederen die verboden zijn te importeren. De lijst staat op de facebookpagina van het ministerie en zal ook worden verstuurd naar alle mediahuizen zodat eenieder goed wordt ingelicht.

Thans staan er ongeveer 700 ingevoerde auto’s, ouder dan 8 jaar, op de haven. Hierover benadrukt de bewindsvrouw dat de regering ook niet onaangenaam wil zijn naar de importeurs toe, maar dat er wel volgens de wet gewerkt moet worden. Met toestemming van de president en het cluster team, bestaande uit de ministers van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), Financiën en Planning, Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) en Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) is er een eenmalig besluit genomen. Deze auto’s zullen worden vrijgegeven, met dien verstande dat er vanaf 1 februari helemaal geen ontheffing meer verleend zal worden.