De Boodschap
Openbare Werken

India ondersteunt OW in capaciteitsopbouw gerelateerd aan klimaatsverandering

Het ministerie van Openbare Werken (OW) is middels het indienen van een projectvoorstel in aanmerking gekomen voor een grant vanuit India. De titel van het project is ‘Enhance Early Warning Service Delivery to Communities of Suriname in order to build their resilience to flooding due to excess rainfall’. Op vrijdag 24 februari 2023 werd het goede nieuws gedeeld dat het voorstel van het ministerie van OW is goedgekeurd voor een bedrag van US$ 250.000. In dit kader is er op maandag 27 februari een technical coördinatiemeeting georganiseerd op het departement.

Dit projectvoorstel is gemaakt in samenwerking met de afdelingen Ministeriele Plan Unit (MPU), Meteorologische Dienst Suriname (MDS) en de Waterloopkundige Dienst (WLA) van het ministerie. Tijdens de meeting van maandag 27 februari zijn er verdere afspraken gemaakt betreft de implementatie van het project. Voor dit project is het United Nations Development Programme (UNDP) als implementatiepartner uitgekozen. Het project houdt in dat OW een Early Flood Warning System zal opzetten in Suriname. Naast de bestaande automatische en manuele meetstations landelijk, zullen er ook nieuwe geplaatst worden in het binnenland.

Eén van de belangrijke zaken bij dit project is de component capaciteitsversterking, waarbij het personeel van zowel de Meteorologische als de Waterloopkundige Dienst getraind zal worden in het gebruik van het softwareprogramma ArcGIS. Hiermee kan OW, stakeholders en de bevolking in het algemeen, op een snellere en effectievere manier informatie, die vooral betrekking heeft op extreem weer en verwachte overstromingen, tijdig doorgeven. Door het op tijd verstrekken van deze informatie aan de samenleving kunnen de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen worden.