De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Informatiesessie voor auto-importeurs over wet- en regelgeving

De afdeling Invoer, Uitvoer en Deviezen Controle (IUD), onder leiding van Susan Bansropansingh, van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) is belast met aangelegenheden van handelspolitieke aard, met name het verlenen van invoer-, uitvoer- en doorvoervergunningen. Tevens is IUD mede belast met de afgifte van vergunningen voor de uitvoer van waarden ingevolge de deviezen regeling na goedkeuring van de deviezencommissie. De afdeling heeft ter verduidelijking van wet- en regelgeving met betrekking tot de invoer van auto’s, een informatiesessie georganiseerd voor importeurs van auto’s. Tijdens de informatie sessie werd de nadruk gelegd op het strikt naleven van wet- en regelgeving. Minister Rishma Kuldipsingh van het ministerie van EZ was aanwezig om de importeurs te voorzien van informatie en stond ook open voor vragen en discussies. De sessie werd gehouden op vrijdag 16 december 2022.

Waarnemend Hoofd IUD, Susan Bansropansingh heeft tijdens de informatiesessie een presentatie gegeven omtrent de wetgeving over het importeren van personenauto’s. Naar aanleiding van onduidelijkheden met betrekking tot wet- en regelgeving voor het importeren van auto’s, is de sessie georganiseerd. Tevens is het doel van deze sessie om de communicatie tussen de overheid en de importeurs van auto’s te bevorderen.

Minister Kuldipsingh heeft tijdens haar toespraak de nadruk gelegd op het naleven van wet- en regelgeving. Er zal niet geschroomd worden om maatregelen te treffen indien er niet conform de wetten gehandeld wordt. Vervolgens heeft de minister de auto-importeurs een platform aangeboden waarbij zij ook hun bijdrage kunnen leveren voor het maken van beleid met betrekking tot de import van auto’s. Het ministerie staat ook te allen tijde open voor suggesties en om samen de uitdagingen te bespreken en op te lossen. Tenslotte geeft de minister aan ingenomen te zijn dat de importeurs verenigd zijn en gehoor hebben gegeven aan de oproep van het ministerie. Volgens de minister is dit de eerste stap voor een goede samenwerking tussen het ministerie en de auto-importeurs als partner. Het ministerie van EZ zal verder nauw contact onderhouden met de vereniging van auto-importeurs.