De Boodschap
Financiën & Planning

Belastingdienst informeert journalisten over diverse aspecten BTW

De Belastingdienst Suriname heeft een informatiesessie gehouden over de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW), bestemd voor journalisten van verschillende mediahuizen. Tijdens deze sessie op donderdag 15 september 2022, kregen de journalisten informatie over diverse aspecten van de wet en de implementatie hiervan.

Deze bijeenkomst heeft als doel journalisten de juiste achtergrondinformatie te geven over de wet en de huidige stand van zaken. Deze informatie is ook belangrijk tijdens de implementatieperiode waarin de pers een partner is in de communicatie met de samenleving in het algemeen en met specifieke doelgroepen.

De sessie begon met een presentatie over de gehele hervorming van de Belastingdienst Suriname, door directeur Ismaël Kalaykhan. Ook waren er presentaties over de inhoud van de wet en het ICT-systeem dat ook deel uitmaakt van de implementatie van BTW.

Tijdens de informatiesessie gingen functionarissen van de Belastingdienst in op vragen over de BTW en de Belastingdienst. De vertegenwoordigers zijn verder ook ingegaan op plannen voor de hervorming van de dienst. Er ontstonden goede discussies. Tijdens de discussies hebben de functionarissen veel nieuwe inzichten kunnen delen met de aanwezigen. Er is duidelijk naar voren gekomen dat er behoefte is aan meer informatie over belastingen en de diverse wetten; Hiervoor zullen er andere sessies worden verzorgd. Over de BTW zullen er ook regelmatig updates komen.