De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Ingebruikname Wageningen pompgemaal een feit

Met tevreden blikken hebben de boeren van het rijstdistrict Nickerie vandaag de ingebruikname  van de eerste nieuwe pomp  van het  pomgemaal Wageningen door minister Parmanand Sewdien van Landbouw,Veeteelt en Visserij (LVV) meegemaakt. Binnen 16 maanden  moeten de twee overige pompen vervangen en draaiende zijn in Wageningen.
Dit hoogtepunt werd ook bijgewoond door  districtscommissaris (dc) van Nickerie, Senrita Gorbardhan, Assemblee leden van Nickerie, directieleden en medewerkers van de bedrijven Buro CITE
Engineering consultant in Paramaribo en Kuldipsingh N.V.

De pompen zijn gekocht uit een lening van de staat Suriname bij de Exim bank of India voor 8.6 miljoen Amerikaanse Dollars en zijn gebouwd door het Indiaas bedrijf Kilosker Brothers Limited N.V.

Jarick Waaijer, directielid Cite, gaf mee dat na 70 jaar de pomp vervangen is. Wat het bedrijf aan werkzaamheden aannam was een uitdagende klus, maar is toch met succes voltooid.

Wesley Hensen, een van de oudste boeren van Wageningen sprak zijn dank uit mede namens de boeren van het rijstdistrict. “Minister laat uw schijnwerpers schijnen voor de boer van Nickerie, zo is Suriname ook verzekerd van voedsel en zo zal deze unieke vorm van landbouw behouden blijven,” uitte Hensen zich.

Dc Gobardhan meent dat voedselzekerheid een wapen is en met de ingebruikname van de nieuwe pomp is dat voor zeker 15000 hectare meer padie inzaai per seizoen vandaag verzekerd.” Laten we ons bundelen en dialoog voeren om meerdere resultaten te bereiken,” was de oproep van de burgermoeder van Nickerie.

“Het licht schijnt al, 52% van de begroting van het ministerie gaat enkel naar de investeringen in Nickerie. Sinds wij aanzitten hebben wij bergen verzet om Nickerie tot bloei te brengen. En ik mag u vertellen dat de firma’s voor hun geleverde diensten nog geen rooie cent hebben ontvangen,” waren de openingszinnen van de LVV-minister.
“Als alle drie pompen van pompgemaal Wageningen werkende zijn, wilt dat zeggen dat er 30.000 hectaren meer padie inzaai zal zijn per jaar en 100 miljoen Amerikaanse Dollars aan deviezen in ons land. De wereld schreeuwt naar voedsel en wij kunnen middels onze capaciteiten,kennis en kunde voedselzekerheid garanderen. Mag ik u feliciteren met een werkende draaiende pomp,” waren de vastberaden slotwoorden van minister Sewdien.