De Boodschap
Kabinet van de President

Inlopen onderwijsachterstand vereist gezamenlijke inspanning

De achterstanden die binnen het onderwijs zijn ontstaan als gevolg van de extreme wateroverlast de afgelopen dagen zullen worden ingelopen. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) heeft gemeend om rekening te houden met het feit dat er een achterstand is komen te ontstaan door de slechte opkomst van leerlingen en leerkrachten de afgelopen periode. Vernon Kersout, onderdirecteur Algemeen Vormend Onderwijs, geeft aan dat er een beroep is gedaan op de schoolleiders om zich flexibel op te stellen in deze tijd, waarbij er sprake is van een overmacht situatie. “We komen er samen wel doorheen en zolang er overleg is en monitoring vanuit het ministerie denk ik dat we op een verantwoorde wijze gezamenlijk met de ouders, verzorgers, schoolleiders en leerkrachten kunnen komen tot een goed verloop van het derde kwartaal”, benadrukt onderdirecteur Kersout.

Uit de rapportages van de werkarmen van het ministerie is gebleken dat landelijk de opkomst van leerlingen op de verschillende scholen zeer gevarieerd is. Vanwege de wateroverlast is het voor de leerlingen en leerkrachten een uitdaging geweest om de school te bereiken. Kersout merkt op dat het eenmaal een gegeven is dat men in de grote regentijd rekening mee moet houden dat in bepaalde gebieden sprake kan zijn van wateroverlast. “Daarom hebben wij als ministerie altijd de policy dat we, zeker in deze periode, de inspectie en de onderwijsbureaus vragen om de situatie op de scholen constant te monitoren zodat wij bij eventuele calamiteiten er wel op kunnen inspelen”. Volgens de onderdirecteur is er voor wat betreft wateroverlast geen uniforme aanpak mogelijk, omdat het per school en per gebied verschilt wat de situatie is. Op basis van de rapportage kan men gericht maatregelen treffen. Ook in het binnenland is het afhankelijk van de verschillende gebieden steeds weer een andere situatie. “We hebben rapportages binnengekregen van sommige scholen in onder andere het Sipaliwinigebied die te kampen heeft met wateroverlast, maar het is heel verschillend”, zegt de Onderwijs-onderdirecteur.

Er zijn ook scholen die normaal hebben gedraaid omdat zij niet te kampen hebben gehad met wateroverlast. Het ministerie heeft reeds een inventarisatie kunnen opmaken vanaf maandag na de start van de basis- en VOJ-scholen en woensdag de middelbare scholen. De onderwijsstructuren hebben de instructie meegekregen dat op alle scholen waar er mogelijke achterstanden zijn, de leerstof in overleg met de inspectie op verantwoorde wijze zal worden ingehaald. Ten aanzien van de repetitieperiode die vanwege de slechte opkomst van leerlingen en leerkrachten is uitgesteld, komt er volgens onderdirecteur Kersout een aangepast rooster.