De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Installatie nieuwe Raad van Toezicht SPWE

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), heeft op donderdag 22 juni 2023 de nieuwe Raad van Toezicht van de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) geïnstalleerd onder voorzitterschap van de onderdirecteur Arbeidsmarkt, Naomi Esajas-Friperson. De SPWE is een werkarm van het ministerie ter stimulering van het micro ondernemerschap, middels gerichte trainingen en begeleiding. De Raad moet toezien dat de directie van de SPWE uitvoering geeft aan het beleid volgens de taakstelling en statuten van de stichting.

Tegen de achtergrond van de economische situatie in het land heeft de minister de leden van de Raad op het hart gedrukt om meer dan ooit erop toe te zien dat de SPWE zich extra kwijt van haar taak door personen zelfredzaam te maken. Dit kan volgens hem een boost geven aan onze economie, maar ook van betekenis zijn bij de bestrijding van armoede in ons land. De minister complimenteerde in dit kader de SPWE met het werk dat in de afgelopen jaren is verricht om de zelfredzaamheid van mensen met een beperking te vergroten middels stimulatie van micro-ondernemerschap. Hij rekent erop dat de SPWE de handreiking zal blijven doen naar deze groep toe. SPWE moet volgens hem de samenleving meer informeren over haar trainingspakket en begeleiding, waardoor een bredere laag uit de beroepsbevolking gebruik kan maken van haar dienstverlening.

De onderdirecteur Arbeidsmarkt op het Ministerie, Naomi Esajas-Friperson, is opnieuw als voorzitter benoemd van de Raad van Toezicht. Zij is de minister zeer erkentelijk voor het vertrouwen gesteld in haar en haar team. Zij heeft verzekerd dat met dezelfde geestdrift en ijver als van de vorige raad, de nieuwe raad ook aan de slag zal gaan. Afgezien van het bevorderen van micro-ondernemerschap onder verschillende groepen uit de samenleving, is haar streven ook gericht op het zelfvoorzienend maken van de stichting, waardoor deze zichzelf kan bedruipen. De raad heeft een zittingsperiode van 3 jaren. In de nieuwe raad zitten voorts: Ixon Sanamin (Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie), Sharmila Dwarka (Stichting Planbureau Suriname), Robby Holband (VSB), Dayanand Dwarka (Vakbeweging) en Maureen Samuels (AWJ) is toegevoegd als de secretaris van de Raad.