De Boodschap
Kabinet van de President

INTEGRALE EN HOLISTISCHE BENADERING KOLONIAALVERLEDEN IS NOODZAKELIJK VOOR PROCES VAN EXCUSES SLAVERNIJVERLEDEN DOOR NEDERLAND

Flag Background

Heden, 19 december 2022, heeft Nederland, bij monde van Minister-President Mark Rutte, formeel excuses aangeboden aan Suriname voor het slavernijverleden. De toespraak van Minister-President Rutte was helder en duidelijk voor wat betreft de Nederlandse betrokkenheid bij de mensonwaardige behandeling van personen die onder dwang naar Suriname zijn gebracht over een lange periode om als slaaf, werk voor de Nederlandse economie te verrichten.

President Chandrikapersad Santokhi laat weten dat hij goede nota heeft genomen van de toespraak van de Minister-President Rutte. Eerder had President Santokhi de eerste Vice-Premier van Nederland, mevrouw Sigrid Kaag, ontvangen en via haar de Nederlandse Regering geïnformeerd over de ontstane situatie met betrekking tot het aanbieden van excuses voor het slavernijverleden door voormalig kolonisator Nederland.

De Regering van Suriname beoogt een gecoördineerde, integrale en holistische benadering van het koloniaalverleden in al haar facetten. Het slavernijverleden is een donkere bladzijde in onze geschiedenis en een gezamenlijke aanpak vanaf het begin, was aannemelijker geweest om samen te werken naar een moment van eer en herstel. Het gaat om eeuwenlange onderdrukking en uitbuiting. Excuses aanbieden betekent daarom ook rekeninghouden met het momentum, culturele aspecten van de nazaten van de tot slaafgemaakten, en de betekenisgeving van het moment voor excuses. Het treffen van de voorbereidingen voor het aanbieden van excuses, is namelijk even belangrijk als het in de praktijk daadwerkelijk aanbieden van deze excuses. In Suriname kennen wij de uitdrukking ‘Teri, nanga Grani’. Iedereen telt, niemand wordt gepasseerd. Inclusie en participatie van alle betrokkenen is essentieel voor het proces van eer en herstel en het creëren van draagvlak voor acceptatie.

De toezegging voor een integrale en holistische benadering wordt toegejuicht door de Surinaamse Regering. Op een meer constructieve en gezamenlijke wijze, de discussie en de dialoog met alle betrokkene en op alle niveaus starten, zowel bilateraal alsook nationaal, zijn belangrijke uitgangspunten voor eer en herstel van deze zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Een alomvattend traject zal worden ingezet om na te gaan op welke wijze gewerkt kan worden naar een nationale opstelling en standpunt, rekening houdend met de verschillende sentimenten, visies en standpunten welke in de afgelopen maanden en weken zijn geventileerd.

President Santokhi benadrukt dat los van het formele moment voor het aanbieden van excuses, nog veel werk verzet moet worden en Suriname zal daar integraal onderdeel van moeten zijn. “Gezamenlijk werken naar een goed en gecoördineerd vervolg, dat inclusie en participatie bewerkstelligt voor alle betrokkenen is essentieel in het proces van eer en herstel”, benadrukt de President.

De Regering zal dit vraagstuk ook op de regeringsagenda plaatsen en die nodige overlegstructuren ontwikkelen om enerzijds de nationaal dialoog te bevorderen en anderzijds openstaan voor dialoog met de Nederlandse regering. De regering zal ook het gesprek in regionaal verband verder continueren. Hiertoe zal de Caribische Gemeenschap zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden.
President Santokhi zal de verschillende stakeholders in de samenleving raadplegen om de ontstane situatie op een constructieve en eervolle wijze aan te pakken. Er wordt uitgekeken naar de schriftelijke bevestiging van de Nederlandse Regering voor het vervolgtraject welke wordt voorgestaan.

Paramaribo, 19 december 2022 – Kabinet van de President