De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Introductie buurtmanager bestuursressort Wanica Noord-West

Steve Badri, buurtmanager tevens onderinspecteur van Politie van het ressort Kwatta heeft een introductie naar de samenleving toe gedaan inzake de taken en verantwoordelijkheden van een buurtmanager. De introductie heeft op woensdag 28 september 2022 op de Kwattamarkt plaatsgevonden. Dit in samenwerking met Vidjai Jarbandan, voorzitter van Kwattamarkt en de bestuursdienst van het commissariaat Wanica Noord-West


Het doel hiervan is om het sociaal contact met de burgers te vergroten. Om een diversiteit en veelheid aan burgers uit verschillende regio’s te bereiken, is er gekozen voor een drukbezochte locatie. De bezoekers werden voorzien van informatie over de procedure en begeleiding om hun klachten te deponeren zodat er naar een gedegen oplossing gewerkt kan worden. Het ligt in de bedoeling dat er op bepaalde marktdagen de verschillende buurtmanagers hiervoor beschikbaar zullen zijn.

Aanwezig waren de districtscommissaris van Wanica Noord-West, Suraksha Hirasingh en de ressortleider van Kwatta met zijn team, de landelijke coordinator van de buurtmanagers Henry Kia en verschillende buurtmanagers van diverse ressorten (Kwatta, Latour, Santo Polder, Pontbuiten en Goede Verwachting). Zij ondersteunen dit initiatief omdat het de veiligheid van de burgers mede kan bevorderen.