De Boodschap
Kabinet van de President

Investment Approval & Appeal Board in voorbereiding

De regering zal het beleid om investeringen aan te trekken voortzetten in het nieuwe regeerjaar. In dat kader is er, naast het Directoraat Foreign Direct Investment (FDI) van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), op het Kabinet van de President, de instelling van een Investment Approval & Appeal Board in voorbereiding.  

Dit liet president Chandrikapersad Santokhi weten tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op donderdag 11 november 2021. In het voornoemde orgaan zullen zitting hebben: de president als voorzitter, de vicepresident als vicevoorzitter, de ministers van BIBIS, Financiën en Planning, Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en Openbare Werken. Daarnaast, wordt de voor een project betrokken vakminister toegevoegd aan de beraadslaging.

De Investment Approval & Appeal Board gaat besluiten nemen omtrent investeringsproposities. Het gaat dan om besluiten betreffende de betrokkenheid, begeleiding of ondersteuning van de Staat Suriname, bij de voorgestelde investeringen. Daarnaast zal zij besluiten nemen in het kader van administratief beroep, toetsen van besluiten en adviezen van het directoraat Foreign Direct Investment en besluiten naar aanleiding van deze administratieve beroepen.

De regering is ook in het traject om de Suriname Investment and Trade Agency (SITA) op te richten, dit met begeleiding en ondersteuning van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). Dit zal de vervanger zijn van het voormalige Investsur, op basis van een nieuw en effectiever raamwerk. “Het Staatsbesluit ligt bij de Staatsraad en naar verwachting, kunnen wij de oprichting op korte termijn afronden. Dit zal de single point of entry, van Foreign Direct Investment voor Suriname zijn,” aldus president Santokhi.

Het is volgens hem de bedoeling dat dit een ‘single window’ wordt voor een buitenlandse investeerder, van waaruit direct alle benodigde vergunning en andere overheidszaken kunnen worden geregeld, zodat de investeerder zich bezig kan houden met ondernemen en het scheppen van werkgelegenheid.  De precieze rol, functie en inrichting van SITA, zal nog nader worden bekendgemaakt, nadat het legislatief kader is vastgesteld.