De Boodschap
Volksgezondheid

Japan schenkt medisch apparatuur ter verbetering gezondheidszorgsysteem en strijd tegen COVID-19

Japan heeft in het kader van solidariteit en samenwerking in de strijd tegen de COVID-19-pandemie een schenking verstrekt aan vier Caraïbische landen, te weten: Suriname, Trinidad & Tobago, Guyana en Belize. De schenking vertegenwoordigt een totale waarde van circa USD 4,8 miljoen en is bedoeld voor verbetering van het gezondheidszorgsysteem in deze landen. De schenkingsovereenkomst hiertoe is getekend in maart 2021 te Costa Rica, tussen de regering van Japan en de United Nations Office for Project Services (UNOPS).

UNOPS is belast met de procurement van deze schenkingsovereenkomst aan essentiële medische apparatuur en medische benodigdheden om response van deze landen in de strijd tegen COVID-19 te verbeteren. Door deze ondersteuning zullen de ongeveer 3.2 miljoen inwoners van deze landen gebruik kunnen maken van een verbeterd gezondheidszorgsysteem. De COVID-19-pandemie heeft op elk van bovengenoemde landen een ander effect gehad, maar heeft wel gelijktijdig het belang voor het versterken van het publieke gezondheidszorgsysteem laten zien.

Suriname is in aanmerking gekomen voor circa USD 1 miljoen, waarbij negen zorginstellingen in geheel Suriname voorzien zullen worden van medisch apparatuur. De uitvoering van dit project heeft plaatsgevonden door het UNOPS in nauwe samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en is anno maart 2022 in vergevorderd stadium. Het Atjoni Ziekenhuis, Regionaal Ziekenhuis Wanica, Mungra Medisch Centrum, ‘s Lands Hospitaal, Academisch Ziekenhuis, Sint Vincentius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, de Regionale Gezondheidsdienst en Medische Zending zijn in aanmerking gekomen voor diverse medische apparaten. Het gaat hierbij om de levering van 2 mobiele röntgenapparaten, 61 infuuspompen, 40 perfusiepompen, 15 transportmonitoren met trolleys en 5 bloedgas analysatoren.

Een deel van de medisch apparatuur is reeds gearriveerd in Suriname en in de komende weken wordt de rest verwacht. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor installatie in de toegewezen instellingen, en training van functionarissen in het gebruik van de diverse apparaten. In april zal de formele overdracht van alle apparatuur plaatsvinden door de Japanse regering aan de regering van Suriname, dit met ondersteuning van het UNOPS en het ministerie van Volksgezondheid.

De Surinaamse regering ondersteund door relevante actoren heeft midden in een ernstige financiële crisis de COVID-19-pandemie effectief moeten managen en hierbij ondersteuning ontvangen van diverse internationale samenwerkingspartners, zoals deze waardevolle donatie van de regering en het volk van Japan.

De regering van Suriname, in het bijzonder het ministerie van Volksgezondheid en de in aanmerking gekomen zorginstellingen, waarderen deze speciale geste van Japan, aangezien deze wezenlijk zal bijdragen aan de versterking van het gezondheidssysteem in Suriname. Door een nauwgezette uitvoering van het aankoopproces door het UNOPS, was het mogelijk om additioneel apparatuur aan te kopen, te weten: 10 transportmonitoren en 3 echoapparaten.

Zowel de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking als de minister van Volksgezondheid spreken hun bijzondere dank uit over deze ondersteuning van Japan, die goed past binnen de bestaande vriendschaps- en samenwerkingsrelatie tussen beide landen. Het is immers niet de eerste keer dat Japan bijzondere schenkingsprojecten in Suriname heeft uitgevoerd op het gebied van de gezondheidszorg.

Suriname en Japan werken samen op diverse gebieden, waaronder visserij, klimaat, rampenbeheersing, volksgezondheid, capaciteitsopbouw, energie en gemeenschapsontwikkeling, op zowel bilateraal, multilateraal en bi-regionaal niveau. De diplomatieke betrekkingen dateren van 1976, meer dan 45 jaar.