De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

JRS houdt landelijke consultaties vooruitlopend op Nationaal Jeugd Congres

De Jeugdraad Suriname (JRS) zal vanaf deze maand, maart 2024, landelijke consultaties houden met jongeren in de leeftijdsklasse 15 tot en met 30 jaar. Daarbij zullen jeugd gerelateerde vraagstukken, waaronder het jeugdbeleid op districtsniveau, worden besproken. Voorts zal voeling worden gehouden van de issues, die leven onder jongeren.

De consultaties zijn gepland tot eind juni 2024 en worden onder meer gehouden ter voorbereiding van het Nationaal Jeugd Congres later dit jaar. De consultaties worden gehouden onder auspiciën van de districtscommissarissen en het Nationaal Jeugdinstituut (NJI). Volgens de onderdirecteur van het NJI, Hakiem Lalmahomed, zijn de consultaties niet alleen verplicht, maar ook noodzakelijk om na te gaan hoe het jeugdbeleid op districtsniveau wordt uitgevoerd. Deze consultaties zullen volgens hem moeten resulteren in bijstelling of aanscherping van het jeugdbeleid.

Behalve de voorbereiding op de consultaties zijn verschillende leden van de JRS ook actief bezig in hun district met het uitvoeren van projecten, welke gericht zijn op de ontwikkeling van jongeren en het verhogen van jongerenparticipatie. De projecten worden uitgevoerd met financiële middelen uit het Jongerenfonds van NJI.  De activiteiten worden uitgevoerd met de overtuiging, dat ze zullen bijdragen aan de fysieke-, mentale-, emotionele-, en de sociale- weerbaarheid van de doelgroep.

Enkele van deze activiteiten waren onder andere schoonmaakacties, motivatie sessies en sportdagen in Sipaliwini, die werden getrokken door de JRS leden zijn Magavio Jeroe en Jonathan Vrede. Het lid Ashish Kalisingh van Saramacca heeft zonnepanelen geschonken aan een sportveld te Groningen voor de nodige verlichting van het sportveld. Ook geven de leden van de JRS hun inzichten op maatschappelijke vraagstukken, zoals de toetreding van Suriname tot belangrijke internationale Haagse Kinderbeschermende Verdragen. In dit verband is de raad gehoord door de Commissie van Rapporteurs van De Nationale Assemblee.