De Boodschap
Justitie & Politie

JusPol gaat samenwerken met ABS voor modernisatie Statistieken afdeling van de Politie

Minister Kenneth Amoksi heeft een meeting gehad met het Directeur Iwan Sno van het Algemeen Bureau voor de Statistiek, Commisaris Rishie Akkal van het Interimmanagementteam KPS (IMT) en de statistieken afdeling (DCIV) van het Korps Politie Suriname. Tijdens de meeting gehouden op woensdag 9 maart zijn er afspraken gemaakt over een samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Politie en het ABS. De afdeling DCIV van het KPS is toe aan modernisatie en achterstanden in training moeten worden ingelopen.

Minister Kenneth Amoksi begon de meeting door aan te geven dat de ‘belangrijkheid van data niet genoeg benadrukt kan worden’. Voor het ministerie van Justitie en Politie zijn goede statistieken een absolute vereiste voor het creëren en monitoren van beleid. In het verleden is er een slachtofferonderzoek gedaan dat heel bruikbaar is geweest voor het uitvoeren van beleid op het ministerie en de behoefte voor dit onderzoek is er nu weer. Ook de samenleving moet regelmatig voorzien worden van de juiste data over veiligheid en de openbare orde in het land.

Directeur Sno gaf aan dat het ABS vaak samenwerkt met JusPol en ook weer bereid is om in de trainingsbehoefte van het ministerie te voorzien. De directeur vertelde erbij dat de hoeveelheid aan data die nu beschikbaar is, het noodzakelijk maakt dat er geïnvesteerd wordt in equipment. In deze tijd is er moderne apparatuur onmisbaar bij het verzamelen van data.

De afdeling DCIV heeft de versterking nodig om zichzelf naar een moderne internationale standaard op te trekken. De versterking moet komen in de vorm van vergroting van het personeelsbestand bij DCIV, het aantrekken van experts in statistieken, het trainen van de werknemers en het upgraden van de datasystemen.

De directeur en de minister hebben afgesproken dat ze een Memorandum of Understanding (MOU) zullen ondertekenen en dat er samen met het Interimmanagementteam een projectdossier opgesteld zal worden voor dit modernisatie project. Voor het uitvoeren van het slachtofferonderzoek zal minister Amoksi nadere afspraken maken met directeur Sno.