De Boodschap
Justitie & Politie

JusPol geeft aanzet tot bouw penitentiaire inrichting Oost-Suriname

Het ministerie van Justitie en Politie heeft de aanzet gegeven tot de bouw van een penitentiaire inrichting in Oost-Suriname en wel in het district Marowijne. De bouw van de inrichting staat in lijn met de gedachte van het Openbaar Ministerie om de rechtspraak te decentraliseren in meerdere gebieden dan in Paramaribo en Nickerie alleen. Beleidsadviseur Georgine Acton belast met de reorganisatie van het Korps Penitentiaire Ambtenaar (KPA) en projectcoördinator van het Jeugdcorrectiecentrum (JCC) heeft op donderdag 11 februari een presentatie hierover gegeven.

De presentatie is een eerste aanzet om te komen tot een projectdossier en is gehouden voor de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, de voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee, de voorzitter van de vaste commissie, Edgar Sampi en de directeur Operationele Dienst, Olton Helstone. De aanwezigen hebben aan het einde van de presentatie hun kanttekeningen en opmerkingen gegeven over zaken die verder uitgewerkt moeten worden.

Minister Amoksi zegt ingenomen te zijn met het concept, omdat het een goede aanzet is. “Er zal een commissie worden ingesteld, want dit project is belangrijk. Het gaat om decentralisatie, economische activiteiten die ontplooid zullen worden, werkgelegenheid, kortom een keten van brengen wij naar het oosten”, benadrukt de bewindsman. DNA-voorzitter, Marinus Bee, vindt het een gedurfd initiatief. Hij haalt voorbeelden aan van de vele ongemakken die het met zich meebrengt voor het uitzitten van een straf buiten het woongebied van de gedetineerden. De voorzitter van de vaste commissie

Edgar Sampi deelt dezelfde mening, namelijk dat de presentatie een goede aanzet is. Hij wil meer weten over de impact die het project zou kunnen hebben voor het hele gebied. De DNA-voorzitter geeft tot slot aan dat nadat hij meer gedetailleerde informatie heeft verkregen, hij betere ondersteuning kan bieden aan de uitvoering van het project. Afgesproken is dat beleidsadviseur Acton in de verdere aanpak van dit project ook voor de DNA-voorzitter en de Raad van Ministers een presentatie verzorgt.