De Boodschap
Justitie & Politie

JusPol werkt aan Master Opleiding Wetgevingsjurist

Het Ministerie van Justitie en Politie (JusPol) treft voorbereidingen voor het opstarten van de Masteropleiding Wetgevingsjuristen. In verband hiermee heeft de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi op donderdag 16 september een onderhoud gehad met de rector Hans Lim A Po van het FHR Lim A Po Institute for Higher Education (FHR).

De departementsleiding van het Ministerie van Justitie en Politie heeft op basis van de behoefte van het ministerie het instituut benaderd om een masteropleiding Wetgevingsjurist op te zetten. De Wetgevingsjuristen geven in hoofdlijnen richting aan maatschappelijke ontwikkelingen door middel van de wet. Zij werken onder anderen mee aan onderzoekingen en ontwikkelingen van beleid om te komen tot wet- en regelgeving die gelden voor de samenleving. Het ligt in de bedoeling dat naast medewerkers van JusPol ook medewerkers van andere ministeries aan deze opleiding participeren. Vanuit het Kabinet van de President en de Vice President is er ook aangegeven dat de behoefte er is voor deze opleiding. Er zijn ook verzoeken vanuit De Nationale Assemblee en andere ministeries.

Het streven is erop gericht om in januari 2022 aanvang te maken met de opleiding. Het eerste jaar zal het karakter hebben van een diploma-programma. Vervolgens, zal men van start gaan met de één jarige-masteropleiding. Het FHR Lim A Po Institute for Higher Education is een Surinaamse onderwijsinstelling voor bachelor- en masteropleidingen, onderzoek en beleidsadviezen. De overige aanwezigen bij deze meeting waren directeur Justitie, Sharma Lakhisaran, Onder Directeur Algemeen Beheer Paul van Dun, Bureau Wetgeving Jenny Sawiran, Dusty Karjadrana medewerker Bureau Wetgeving en stafmedewerker Algemeen Beheer, Germaine Menes.