De Boodschap
Kabinet van de President

Kabinet stelt Interim Managementteam aan bij CDS

Een door het Kabinet van de President ingesteld Interim Managementteam (IMT) zal in de komende zes maanden een upgrade doen van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Aan het hoofd van dit managementteam staat een coördinator in de persoon van Marlon Hoogdorp. Hij heeft binnen het IMT de ondersteuning van twee waarnemende onderdirecteuren en een secretaris. Het team zal het beleid op het vlak van overheidscommunicatie verder richting helpen geven. Het instituut is in de afgelopen maanden sedert het vertrek van toenmalig directeur Alven Roosveld – die werd aangesteld als woordvoerder van de president – in een overgangsfase terechtgekomen. Gedurende deze periode is de leiding bij CDS in handen geweest van de waarnemend onderdirecteur Administratieve Diensten (ODAD) en de waarnemend onderdirecteur Operationele Diensten (ODOD).

Deze twee functionarissen vormen nu samen met een secretaris en coördinator Hoogdorp het managementteam. De laatstgenoemde geeft aan dat het IMT is ingesteld om “heel specifieke doelen na te streven en de organisatie bestaanszekerheid te geven.” Hij merkt op dat er uiteindelijk een gestructureerd plan moet zijn om duidelijke doelen te bereiken. “Overheidscommunicatie is belangrijk en het moet heel goed aangepakt worden zodat de juiste resultaten bereikt kunnen worden.”

In de visie van de coördinator zijn de personen binnen de organisatie het meest belangrijke waarop gefocust zal worden. Het ligt in de bedoeling om genoeg te investeren in kennis en begeleiding. Niet alleen zal worden nagegaan hoe men functioneert binnen het instituut, maar zal ook van hen geleerd worden hoe het beter kan. “Aangezien zij reeds deel uitmaken van de organisatie kan puur praktisch inzicht van hen als ondersteunende kennis worden meegenomen”, stelt coördinator Hoogdorp. Hij acht een goede samenwerking en aantrekkelijke werksfeer van enorm belang. Evenveel waarde hecht hij ook aan aspecten zoals werkprocessen, betere inzichten en feedback.

Dat er voor een interim managementteam is gekozen en niet meteen voor invulling van de opengevallen directeursfunctie, heeft volgens de coördinator te maken met het gegeven dat een IMT een aparte focus heeft. “Je zit dan niet meer in de reguliere dagelijkse werkzaamheden.” Als team is het doel te zorgen voor herstructurering, maar meer nog upgraden van de organisatie. Daarnaast bestaat het IMT ook uit mensen die reeds binnen de organisatie werkzaam zijn. Het Interim Managementteam zal binnen zes maanden zaken gerealiseerd moeten krijgen. Daarvoor is er reeds een algemene richting bepaald. Hoogdorp zegt dat er specifieke plannen geschreven zullen worden. Na de genoemde periode zal geëvalueerd worden of de doelen wel of niet zijn bereikt en op basis van de resultaten besluiten genomen worden. Coördinator Hoogdorp: “Het ligt aan eenieder om alles op alles te zetten, alle expertise en ervaringen op tafel leggen en daarmee ronduit doen wat we moeten doen en bereiken wat we moeten bereiken zodat het bestaansrecht van de organisatie absoluut als een paal boven water staat.”