De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Kansarme vrouwen en tienermoeders krijgen vaardigheden voor de arbeidsmarkt

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft op dinsdag 22 november 2022 aan 16 personen, die de cursus Basis Textiele Werkvormen van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) succesvol hebben afgerond, een certificaat uitgereikt. Dit project is een voorbeeld van het geintegreerd beleid van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken, want het is ontwikkeld geworden door het onderdirectoraat Arbeidsmarkt en in samenhang met het directoraat Jeugdzaken uitgevoerd, omdat de focus was op met name tienermoeders en kansarme vrouwen. Vermeldenswaard is, dat het recentelijk geadopteerd middellang arbeidsmarkt beleid ook vrouwen en jongeren als prioriteitsdoelgroepen heeft.

Minister Mac Andrew heeft in zijn toespraak wederom benadrukt dat vaktrainingen de sleutel zijn tot succes om werkzoekenden en andere personen, met name jongeren, betere kansen te bieden op de arbeidsmarkt, hetzij als zelfstandige, hetzij als werknemer. In dit kader benadrukte de minister ook de noodzaak en het belang van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) als instituut dat belast is met vakscholing. Het ministerie zal volgens hem alles in het werk stellen om kwetsbare en kansarme groepen in onze samenleving de helpende hand te bieden, zodat zij middels vakscholing betere kansen hebben om de arbeidsmarkt met de nodige vaardigheden te betreden.

De minister heeft de cursisten aangemoedigd zich verder te ontwikkelen en hield hen voor, dat het ministerie middelen zal zoeken om hen in staat te stellen om een cursus Textiele Werkvormen voor gevorderden te volgen. Met de opgedane kennis en vaardigheden verwacht hij van de geslaagden dat ze nu reeds in staat zijn om als werknemer te functioneren of als zelfstandige aan de slag te gaan. De minister wees in dit kader op de rokken, blouses en jurken, welke de cursisten hebben leren maken. Hij stelde de groep als voorbeeld voor andere jongeren die met het gevoel zitten alsof hun situatie uitzichtloos is. Hij riep die groep op om ook niet bij de pakken te gaan neerzitten, maar zich ook te komen scholen. De minister gaf aan te beseffen, dat jongeren hierbij vaak geholpen en aangemoedigd moeten worden en hij bedankte dan ook de instructrice, mevrouw Gangadien, de directeur SAO, mevrouw Lapar en de onderdirecteur Nationale Jongeren Aangelegenheden, mevrouw Moenesar, voor het motiveren van de cursisten.

Madhoeri Moenesar, onderdirecteur Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA), heeft te kennen gegeven dat het mede de taak is van het ministerie om deze groep middels vaktraining te begeleiden naar de arbeidsmarkt of naar het opstarten van een eigen onderneming. Nu de training achter de rug is, zal het directoraat Jeugdzaken volgens haar, deze groep blijven aanmoedigen om daadwerkelijk aan de slag te gaan. De directeur van de SAO, Joyce Lapar, en de voorzitter van de Raad van Bestuur bij de SAO, tevens Onderdirecteur Arbeidsmarkt, Naomi Esajas-Friperson, hebben de dames moed ingesproken om verder in zichzelf te investeren en de opgedane kennis en vaardigheden ten volle te benutten.