De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Kick-off cursus Basisschool Begeleiders Taal en Rekenen

Minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) zal op dinsdag 7 november 2023 de kick-off doen van de cursus Basisschool Begeleiders Taal en Rekenen. Het startsein zal om 8.00 uur gegeven worden in lokaal B30 van het IOL (2e gebouw, boven). Deze cursus is door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in samenwerking met het IOL (Instituut voor de Opleiding van Leraren) opgezet. In de cursus worden leerkrachten van de basisscholen tools aangereikt om leerlingen extra begeleiding te bieden. Het gaat in deze om kinderen met grote leerachterstanden. Voor het minOWC is dit een grote prioriteit.

Het is een Learning by Doing cursus, wat betekent dat de cursisten (leerkrachten van de basisschool) iedere week 1 dag les volgen op het IOL en de resterende 4 dagen in de klassen op hun school bezig zijn met de leerlingen.

De cursus is opgebouwd uit een algemeen blok van 3 maanden, waarbij taal en veel didactiek en pedagogiek aan de orde komen. De cursisten zullen hierdoor in staat zijn leerachterstanden te identificeren en daarbij passende handelingsplan op te stellen en uit te voeren. Daarna volgt het verdiepingsblok Taal (lezen, schrijven, grammatica en spelling) of Rekenen van 3 maanden; gevolgd door nog 3 maanden begeleiding en coaching. Tijdens het hele traject zijn er mentoren, die de cursisten in de klas zullen coachen voor de juiste aanpak; voor hen is er iedere week een online meeting met de docent van het IOL om de ervaringen te delen en waar nodig verbeteringen aan te brengen. Na succesvol de cursus te hebben afgerond, krijgen de cursisten het certificaat “Basisschool Begeleider Taal of Rekenen”. De cursus is ontwikkeld door het IOL met ondersteuning vanuit het minOWC door Remedial Teaching en Schoolbegeleiding.

De cursisten zijn leerkrachten, die op hun school zijn vrijgemaakt en de extra begeleiding van groepjes leerlingen doen op hun school. Op 7 november starten 40 cursisten van 12 Basisscholen in de districten Paramaribo, Wanica en Commewijne. De planning is om in januari met een tweede cohort van wederom 40 cursisten te starten. Hierbij zullen ook scholen uit de andere districten worden meegenomen. Vervolgens zal iedere maand een nieuwe cohort van 40 cursisten starten. Zo zullen er in het schooljaar 2023-2024 op ongeveer 60 scholen leerkrachten opgeleid worden. In het schooljaar 2024-2025 zal er een start gemaakt worden met 20 scholen per maand.

Met behulp van deze cursus tracht het minOWC om vooral de lees-, schrijf-, taal- en rekenproblemen bij de leerlingen van de basisscholen zo veel als mogelijk te verbeteren.