De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Kick-off in Commewijne van reeks van symposia gericht op jeugdontwikkeling

Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft op vrijdag 22 maart 2024 in het district Commewijne de kick-off gedaan van het project ‘Symposia Jeugdontwikkeling’.  Het doel van dit landelijk project is om middels dialoog  met verschillende lokale overheidsinstanties, jongeren- en maatschappelijke organisaties inzicht te verkrijgen in de jeugdproblematiek en wenselijkheden van de jeugd, om zodoende gezamenlijk te komen tot voorstellen voor actie ten aanzien van de  geïdentificeerde vraagstukken per district. Het project wordt getrokken door het onderdirectoraat Jeugdcentra en moet ook leiden tot het identificeren van partners ter bevordering van ontwikkeling van jongeren.

Minister Steven Mac Andrew, die actief heeft meegedaan aan dit symposium, heeft op basis van de gevoerde discussie en geïdentificeerde problematiek aangegeven, dat de uitkomsten van dit symposium goed aansluiten op het onlangs gehouden derde ministerieel overleg voor coördinatie van het jeugdbeleid. Volgens de bewindsman ziet hij  de geïdentificeerde issues  in Commewijne terug in de prioriteiten, die naar voren zijn gekomen tijdens de coördinatiemeeting jeugdbeleid. Minister Mac Andrew vindt dat een aantal specifieke jeugdissues in Commewijne direct aanpak behoeven,  jeugdcriminaliteit waaronder drugsverkoop door jongeren, alcohol- en drugsgebruik onder jongeren, tieners, met name meisjes, die rondhangen in bars en tienerzwangerschappen. De bewindsman verwacht van de stakeholders in het district een all hands on deck benadering om deze issues met alle beschikbare mensen, organisaties en middelen aan te pakken. Gezamenlijke inspanning  en samenwerking beschouwt hij als voorwaarden om de vraagstukken effectief aan te pakken.

De directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe, is zich ervan bewust dat, alhoewel er een algemeen beeld is van de problemen en uitdagingen onder jongeren, de acute issues rakende de jeugd per district kunnen verschillen. Zij vindt het daarom noodzakelijk dat actieve organisaties en personen in het district worden gehoord om de vraagstukken ook nauwkeuriger te kunnen aangeven. Mangroe is ervan overtuigd dat deze aanpak zal leiden tot beter begrip en een meer doelgerichte aanpak van de problemen.  Naresh Dudnath, districtssecretaris van Commewijne, en Shivaro Martodihardjo, Jeugdraadslid van Commewijne, hebben in hun toespraak hun tevredenheid uitgesproken over de  aandacht, die het ministerie schenkt aan  de jeugdproblematiek in het district. Ook zijn er presentaties gehouden over het jeugdbeleid en de rol die het onderdirectoraat vervuld in relatie tot specifieke vraagstukken in het district door de onderdirecteur Jeugdcentra, Meryl Maes, Shanta Ramjatan, die belast is met de leiding van  de dependance Jeugdcentra in Commewijne en Nafia Lalmohamed van de Vereniging Jongeren van Commewijne (VJC).