De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

Kick-off verhalenwedstrijd educatief en interactief uitgepakt

Onder het thema van Wereld Waterdag, 22 maart, ‘Grondwater, maak het onzichtbare zichtbaar’, is de kick-off van een verhalenwedstrijd gehouden op de basisschool O.S Leiding 8A. Deze verhalenwedstrijd, georganiseerd door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) wordt in samenwerking met de United Nations Development Programme (UNDP) uitgevoerd. Ook is de onthulling van de poster, bestemd voor deze activiteit, vandaag geschied.

De kick-off begon met een opvoering door de leerkrachten. Deze handelde over ‘iemand’ die water aan het veilen is en dat daarbij de hoogste bieder in aanmerking komt. De sketch die speciaal opgevoerd is voor de leerlingen, gaf het belang van water weer.

Directeur Water, van NH, Gonda Asadang heeft tijdens haar toespraak die op interactieve wijze is gebracht, de leerlingen geïnformeerd over het thema rond Wereld Waterdag en de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen voor deelname aan de verhalenwedstrijd. “Ik weet wel wat grondwater is, we hebben het gisteren nog in een oefening gemaakt”, reageert één der leerlingen uit de groep wanneer aan hen gevraagd wordt als zij precies weten wat grondwater is. Asadang drukte hen verder op het hart niet alleen het thema te bezigen, maar ook meer er omheen te vertellen en te schrijven, door bijvoorbeeld de videoproducties van het ministerie te volgen zodat zij een goed en creatief verhaal in elkaar kunnen zetten.


Het schoolhoofd Charan Anoep heeft de komst van het ministerie zeer op prijs gesteld en ook om het feit dat de keuze gevallen is op de school waar hij leiding aan geeft, de kick-off van de wedstrijd te doen. Met deze kick-off is de verhalenwedstrijd vandaag simultaan op 72 GLO- scholen en op 21 VOJ- scholen van start gegaan. De winnaars worden op een later tijdstip bekend gemaakt.

Dit project wordt ondersteund door het GCCA+ Phase 2 Project, gefinancierd door de Europese Unie (EU) en de United Nations Development Programme (UNDP) in samenwerking met de overheid van Suriname.