De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Kirtie Binda: “Mijn beperking heeft mij nooit tegengehouden”

Leven met een beperking is geen belemmering geweest voor de 21-jarige Kirtie Binda, die blind is. Deze jongedame is dit schooljaar geslaagd van het VWO 4. Ze is nooit blijven zitten. Dat ze nu 21 is en afrondt komt doordat zij op de basisschool net als alle andere kinderen toen, iedere klas twee keer moest doen. Dit was zo vanwege het aanleren van het brailleschrift. Dat is niet meer het geval.

Kirtie werd geboren op 20 oktober 2000. Ze is een tweeling en heeft een broer. Beide kinderen moesten vanwege vroeggeboorte in de couveuse. Aangezien zij ademhalingsproblemen had, moest zij langer in de couveuse blijven en kreeg zuurstof toegediend. Ongelukkigerwijs drukte het zuurstofkapje op het oog van de baby met als gevolg dat er blindheid is opgetreden.

Na enkele jaren werd Kirtie ingeschreven op de Louis Brailleschool, die bestemd is voor blinden en slechtzienden. Ze slaagde bij de toets voor het mulo en bezocht de Salvatorschool. In feite kon Kirtie zo flink als ze was na de derde mulo direct naar de middelbare school. Maar ze volgde het advies van haar moeder op en rondde de muloschool af, waarna zij werd ingeschreven op het VWO 4. In de derde klas van de muloschool wist Kirtie al wat haar vervolgstudie zou zijn na de middelbare school. Ze wil rechten doen en daarom laat zij zich dit jaar inschrijven op de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Waarom rechten
Het was niet moeilijk om een keus te maken voor de studierichting Rechten. Haar inspiratie is aangewakkerd, omdat zij wil opkomen voor de rechten van personen met een beperking. “Wij moeten veel vechten voor onze rechten. En nog te weinig mensen weten over ons. Mensen met een beperking moeten weten dat ook zij rechten hebben,” stelt Binda.

Haar beperking is juist haar motivatie om te studeren. “Je mag jezelf niet achterhouden,” benadrukt ze. Verder heeft zij ook als kind de motivatie en ondersteuning gekregen van haar ouders. “Niet omdat je blind bent, kun je niet studeren. Je hebt hersenen en kan ook iets worden in de maatschappij. Ook jij hebt recht op een volwaardige plek in de samenleving.”

Studieperiode
Kirtie vertelt dat al haar boeken en stencils naar de stichting Blindencentrum worden opgestuurd en in het brailleschrift worden omgezet. In de klas werkt zij met een braillemachine. Repetitiewerk is ook opgestuurd naar het centrum. Na de toetsing wordt het werk vertaald en teruggestuurd naar de school voor correctie.

Terugblik
Aan de basisschool heeft Kirtie leuke herinneringen, omdat zij daar met personen in contact is gekomen, die net als haar ook een beperking hebben. Op de muloschool kwam zij mensen zonder beperking tegen, dus was het een nieuwe ervaring.

De mooiste herinneringen van Kirtie zijn op het VWO 4. Vooral de examenklas heeft ze heel bijzonder ervaren. Ze heeft daar vrienden gehad en kent geen momenten dat zij alleen op een bank op het schoolerf moest doorbrengen. Aan alle activiteiten deed Kirtie mee; of het nou dansen, toneel of een presentatie was. Ze heeft zelf bij het vak lichamelijke opvoeding meegedaan aan het onderdeel zwemmen.

Dankbaar
Ze bedankt iedereen, in het bijzonder alle leerkrachten vooral die van de muloschool en het VWO 4, voor de ondersteuning die zij heeft gekregen. Dat zij ondanks haar beperking is geaccepteerd. Ze is erg blij dat zij als voorbeeldfiguur wordt gezien. Leeftijdgenoten, vooral diegenen met een beperking, roept zij op om zich te blijven doorzetten. Ook voor ouders en verzorgers heeft zij een boodschap: “Blijf je kind ondersteunen en houdt het niet achter.”