De Boodschap
Kabinet van de President

KKF wil volwaardige partner van regering zijn

De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) heeft als missie het scheppen van kansen voor het ondernemerschap en daarmee het bevorderen van economische groei in Suriname. Het dagelijks bestuur van de Kamer heeft op maandag 27 februari zijn inzichten en voorstellen over het formuleren van beleid betreffende ondernemerschap op tafel gelegd bij de regering. Het KKF-bestuur was te gast op het Kabinet van de President in het kader van de voorgesprekken op weg naar de nationale dialoog. President Chandrikapersad Santokhi werd hierbij vergezeld door een viertal ministers.

KKF-ondervoorzitter Paul de Baas benadrukte dat de Kamer volgens de wettelijke regels de aangewezen instantie is voor het bedrijfsleven en op basis daarvan misschien wel de grootste ondernemersorganisatie. “Wij zijn bereid om met elke regering te werken om de leefbaarheid in Suriname te verbeteren”, aldus de KKF-functionaris. Hij heeft de regering opgeroepen om de Kamer als volwaardige partner te zien bij het formuleren van beleid. “Wij zijn apolitiek en hebben een objectieve kijk op zaken”, voegde De Baas eraan toe.

De KKF-ondervoorzitter sprak zijn afkeuring uit over de incidenten op 17 februari, maar adviseerde de president ook om serieus om te gaan met het onbehagen van het volk. “Duizenden mensen zijn op straat geweest, ondanks repressieve maatregelen. De situatie is ondraagbaar voor de midden- en onderlaag”, sprak De Baas. Hij drukte de regering op het hart om systematisch na te gaan wat de oorzaak is van het gevoel van onbehagen bij grote delen van de samenleving. President Santokhi heeft in zijn reactie benadrukt dat de regering de rechtstaat en de democratie erkent. “Wij hebben respect voor de gevoelens en meningen van de mensen die oprecht aan het protesteren waren”, aldus de regeringsleider.

De nationale dialoog zal volgens president Santokhi geïnstitutionaliseerd worden en een sterk platform moeten zijn om de wensen van het volk te vertalen naar beleidsmaatregelen en actiepunten. Het staatshoofd heeft aan de ministers Stanley Raghoebarsing (Financiën en Planning) en Rishma Kuldipsingh (Economische Zaken,Ondernemerschap en Technologische Innovatie ) de opdracht gegeven om op bilateraal niveau in overleg te gaan met de KKF. Het kamerbestuur heeft ook specifieke aandacht gevraagd voor het wisselkoersvraagstuk, veiligheid en afname van de koopkracht. KKF ziet ook graag compensatie aan ondernemingen die doelwit zijn geweest van de recente plunderingen en vernielingen.