De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Klaarstomen van aankomende wetenschappers voor olie- en gasindustrie

Minister Steven Mac Andrew heeft op woensdag 2 november 2022 de president van de American Association of Petroleum Geologists Young Professionals Suriname (AAPG YP Suriname), Sunaina Mohan, ontvangen voor een onderhoud. Bij deze gelegenheid hebben beide partijen van gedachten gewisseld over hoe een samenwerkingsverband aan te gaan met als doel jonge Surinamers te informeren over de mogelijkheden die de olie-en gasindustrie zal bieden en hen daarop voor te bereiden.

De president van de ‘AAPG Young Professionals Suriname’ informeerde de minister over de plannen van de organisatie. ‘AAPG YP Suriname’ is een non-gouvernementele organisatie die zich richt op de olie- en gasindustrie en is aangesloten bij de wereldwijde AAPG-gemeenschap. AAPG biedt publicaties, conferenties en educatieve mogelijkheden aan geowetenschappers. De missie van ‘AAPG YP Suriname’ is volgens Mohan om de overgang van studenten van de discipline ‘Petroleum Geosciences & Engineering’ aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname naar professional te vergemakkelijken door verschillende mogelijkheden te faciliteren en te benutten gericht op het delen van kennis tussen studenten en geowetenschappers. Aangezien het hierbij gaat om het voorbereiden en klaarstomen van kader voor gespecialiseerde jobs in de olie- en gasindustrie, vond Mohan het raadzaam om na te gaan hoe samen met het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) hieraan invulling te geven.

Minister Mac Andrew informeerde de president van ‘AAPG YP Suriname’ over de recentelijk goedgekeurde lening van 10 miljoen Amerikaanse Dollars door de Board van de Inter- American Development Bank (IADB) voor het project “Labour Market Alignment with New Industries” (Afstemming van de arbeidsmarkt op nieuwe sectoren). Met dit project beoogt de IADB Suriname te ondersteunen om werkzoekenden, vaardigheden aan te leren die zijn afgestemd op de behoeften van de productiesector, waaronder de olie- en gasindustrie. De bewindsman onderschrijft de inspanningen van AAPG YP Suriname om jonge aankomende geowetenschappers bewust te maken van job mogelijkheden in de olie en gasindustrie, zowel onshore als offshore. Afgezien van de jonge wetenschappers, zullen volgens de minister alle jongeren onder de beroepsbevolking, breedvoerig worden geïnformeerd over de olie- en gasindustrie en overige nieuwe productiesectoren. Hierbij zullen ze vooral worden bewust gemaakt van nieuwe banen met specifieke skills als vereiste en nieuwe kansen voor ondernemerschap. In afstemming met de olie –gasindustrie en overige productiesectoren zullen specifieke trainingen en begeleidingstrajecten worden ontwikkeld door het ministerie met zijn werkarmen. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om met elkaar samen te werken en zullen daaromtrent nog met elkaar afstemming plegen.