De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Klimaat- en energieleiders identificeren prioriteiten op IEA-meeting in Parijs

Op dinsdag 20 februari 2024 heeft ambassadeur Ryan Nannan, deelgenomen aan een rondetafelconferentie georganiseerd door het Internationaal Energieagentschap (IEA) getiteld “Beyond COP28: Time to Unite, Act, and Deliver the UAE Consensus”. Deze activiteit concentreerde zich op het bespreken van de consensus die tijdens COP28 is overeengekomen in Dubai en de acties om de belangrijkste energiedoelstellingen, waaronder beperking van opwarming van de aarde binnen 1,5 graden, binnen bereik te houden.

Het evenement bracht vooraanstaande regeringsvertegenwoordigers en energieadviseurs samen op het IEA-hoofdkwartier in Parijs, Frankrijk, en werd geleid door de uitvoerend directeur van het IEA, Fatih Birol. De hoofdspreker tijdens dit evenement was Sultan Al Jaber, voorzitter van COP28.
Alle sprekers bevestigden de resultaten van de overeenkomst en benadrukten haar baanbrekende karakter, waaronder de transitie naar schone energiebronnen, versnelde emissiereductiedoelstellingen en opschaling van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie tegen 2030. Ook werd de oprichting van een “verlies- en schadefonds” met USD 792 miljoen aan toegezegde financiering benadrukt. Daarnaast werd een zogenaamde Troika van het COP-voorzitterschap opgericht om de kloof tussen de COP’s te overbruggen, de continuïteit te borgen en de implementatie van de UAE-consensus te bevorderen.
Birol kondigde de “4+1” acties/initiatieven aan die het IEA van plan is te organiseren om de transitie naar hernieuwbare energie te versnellen, waaronder het opzetten van een trackingmechanisme voor naleving van beloften, ondersteuning bij het formuleren van Nationally Determined Contributions (NDC’s) en faciliteren van toegang tot financiering.

Ambassadeur Nannan gaf aan dat het deelnemen aan dit evenement het belang benadrukt dat Suriname hecht aan internationale samenwerking op het gebied van klimaatactie en energietransitie. “Suriname ziet kansen om samen te werken met IEA en andere internationale partners om technische expertise te delen, capaciteitsopbouw te ondersteunen en financiering te verkrijgen voor projecten op het gebied van schone energie en klimaatadaptatie”, benadrukte de ambassadeur. Daarnaast legde de ambassadeur duidelijk voor dat het IEA ook gratis technische assistentie en trainingen aanbiedt over relevante energieonderwerpen zoals een cursus over energiestatistieken, maar dat Suriname geen lid kan worden van het IEA om deze opties te benutten, omdat het land momenteel niet aan alle lidmaatschapsvereisten voldoet.

Tenslotte werd tijdens de bijeenkomst verwezen naar Altèrra, een investeringsvehikel dat zich inzet voor klimaatfinanciering en innovatie. Dit investeringsfonds kan een financieringsbron zijn voor duurzame energieprojecten in Suriname, zoals het recente voorbeeld van een zonnepanelenveld en batterijsysteem gefinancierd door de regering van de Verenigde Arabische Emiraten op de campus van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Met een focus op bruikbare investeringen zetten Altèrra en haar partners zich in voor de snelle inzet van kapitaal in projecten met een grote impact in opkomende markten.