De Boodschap
Kabinet van de President

Kopprogramma Natin moet beroepskader olie en gassector klaarstomen

Op voorstel van Staatsolie is door het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur en het Natuurtechnisch Instituut (NATIN-mbo), gesteund door de internationale oliemaatschappijen, die actief zijn in Suriname, en het lokaal bedrijfsleven het Kopprogramma geïnitieerd. Dit is een praktische opleiding gericht om bekwaam beroepskader op te leiden voor de olie -en gassector. President Chandrikapersad Santokhi is zeer ingenomen met het initiatief en uitte het belang van het klaarstomen voor local content. Het staatshoofd onthulde het naambord van de opleiding op 28 oktober 2022 op het NATIN.

“Dit is een belangrijk initiatief. We weten dat onze natuurlijke hulpbronnen, zowel economisch herstel, als groei kunnen versnellen. Dit kan alleen als we het juiste beleid voeren, ”zei president Santokhi tijdens zijn toespraak. Het staatshoofd benadrukte hierbij het belang om de technische opleidingen voor andere sectoren te upgraden. Door het verhogen van local content, blijft steeds meer geld, van de olie- en gassector en alle spin-off sectoren in Suriname. “We moeten de lokale inhoud optimaliseren, dit vereist een upgrade, training en formeel onderwijs op alle niveaus”, aldus de president. Het staatshoofd verwees hierbij naar de agrarische sector en onderstreepte de ontwikkelingen op het gebied van ‘groene energie’ om het titel als carbon negatief land te behouden.

Verder haalde het staatshoofd aan dat de samenwerking van de verschillende organisaties laat zien, dat Public Private Partnership aan de basis staat van het ontwikkelen van goed opgeleide Surinamers, die voldoen aan de nationale en internationale eisen van de huidige arbeidsmarkt. President Santokhi: “Deze regering zal ervoor zorgdragen dat dit project een succes wordt. En dat de financiële middelen, die door de private sector beschikbaar worden gesteld op een transparante wijze en op een juiste manier worden besteed.”